مقالات ترجمه شده

تعيين مناسبترين استراتژی انتقال فناوری براي توربين های بادی با استفاده از مدل تصميم گيری AHP-TOPSIS

عنوان فارسی

تعيين مناسبترين استراتژی انتقال فناوری براي توربين های بادی با استفاده از مدل تصميم گيری AHP-TOPSIS


عنوان لاتین

Determination of the Most Suitable Technology Transfer Strategy for Wind Turbines Using an Integrated AHP-TOPSIS Decision Model

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 4743
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 19
نام مجله Energies
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

توسعه سریع محصولات و کالاهای صنعتی درجهان باعث شده است که "تکنولوژی" به عنوان یک مزیت رقابتی حیاتی در اکثر سازمان های بزرگ در نظر گرفته شود. در سال های اخیر، کشورهای در حال توسعه به طور قابل ملاحظه ای تمایل پیدا کرده اند که توانایی های تکنولوژیکی و نوآوری خود را از طریق واردات تجهیزات پیشرفته که متعلق به کشورهای توسعه یافته می باشد و توسط آنها اداره می شوند ارتقا دهند. در حال حاضر انواع راه حل ها برای انتقال فناوری خاص از یک کشور توسعه یافته وجود دارد. انتخاب سودآورترین استراتژی انتقال تکنولوژی یک مشکل بسیار پیچیده جهت تصمیم گیری برای واردکنندگان فناوری است، زیرا شامل جنبه های مختلف فنی، زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی می شود. در این مطالعه، یک مدل تصمیم گیری چند گانه ترکیبی (MCDM) بر اساس فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی (AHP) و تکنیک ترتیب اولویت بندی با توجه به تشابه به راه حل ایده آل (TOPSIS) پیشنهاد شده است تا استراتژی های مختلف انتقال تکنولوژی برای سیستم های توربین باد ارزیابی و اولویت بندی شوند. برای این منظور، تعدادی معیارو زیر معیار از دیدگاه سرمایه گذاران در انرژی بادی، تولید کنندگان توربین بادی و اپراتورهای مزرعه باد تعریف شده است. اهمیت نسبی معیارها و زیر معیارهای با توجه به هدف نهایی با استفاده از روش ارزش ویژه محاسبه شده و سپس راه های انتقال تکنولوژی بر اساس نزدیکی نسبی به راه حل ایده آل رتبه بندی می شوند. این مدل در نهایت برای تعیین مناسبترین استراتژی انتقال تکنولوژی توربین بادی در میان چهار گزینه مهندسی معکوس، آموزش مهارتهای تکنولوژی، قراردادهای کلیدی و دریافت مجوز (لایسنس) تکنولوژی برای بخش انرژی تجدید پذیر ایران مورد استفاده قرار گرفته است و نتایج با نتایج به دست آمده از مدل های تصمیم گیری کلاسیک مقایسه شده است

چکیده لاتین

The high-speed development of industrial products and goods in the world has caused “technology” to be considered as a crucial competitive advantage for most large organizations. In recent years, developing countries have considerably tended to promote their technological and innovative capabilities through importing high-tech equipment owned and operated by developed countries. There are currently a variety of solutions to transfer a particular technology from a developed country. The selection of the most profitable technology transfer strategy is a very complex decision-making problem for technology importers as it involves different technical, environmental, social, and economic aspects. In this study, a hybrid multiple-criteria decision making (MCDM) model based on the analytic hierarchy process (AHP) and the technique for order of preference by similarity to ideal solution (TOPSIS) is proposed to evaluate and prioritise various technology transfer strategies for wind turbine systems. For this purpose, a number of criteria and sub-criteria are defined from the viewpoint of wind energy investors, wind turbine manufacturers, and wind farm operators. The relative importance of criteria and sub-criteria with respect to the ultimate goal are computed using the eigenvalue method and then, the technology transfer alternatives are ranked based on their relative closeness to the ideal solution. The model is finally applied to determine the most suitable wind turbine technology transfer strategy among four options of reverse engineering, technology skills training, turn-key contracts, and technology licensing for the renewable energy sector of Iran, and the results are compared with those obtained by classical decision-making models.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI