مقالات ترجمه شده

تاثیر بتا بلاکر های انتخابی و غیر انتخابی در خطر حملات تشدید شدید در بیماران COPD

عنوان فارسی

تاثیر بتا بلاکر های انتخابی و غیر انتخابی در خطر حملات تشدید شدید در بیماران COPD


عنوان لاتین

Impact of selective and nonselective beta-blockers on the risk of severe exacerbations in patients with COPD

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 4707
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 7
نام مجله International Journal of COPD
نشریه Dovepress
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

پیش زمینه: اطلاعات متناقض در مورد اثرات درمانی با بتابلاکر های انتخابی و غیر اختصاصی در بیماران مبتلا به COPD وجود دارد. شرکت کنندگان و روش ها: این مطالعه موردی شاهدی Nested از پایگاه داده های تحقیقات مرکز ملی بیمه سلامت در تایوان استفاده کرده است. ما بیماران مبتلا به COPD که از سال 1998 تا 2010 که از استروئید استنشاقی و بتا بلوکرها استفاده می کردند، را مورد مطالعه قرار دادیم. این کوهورت شامل 16،067 بیمار مبتلا به حملات تشدیدِ شدید در تجزیه و تحلیل و 55،970 بیمار با سن، جنس، سال تشخیص COPD و مدت زمان درمان بتا بلوکرهای مطابق با گروه دیگر، در گروه کنترل، توسط نمونه گیری با مشابهت زمانی یکسان ، میشد. نتایج: استفاده کنندگان از بتابلاکر های انتخابی ریسک کمتری در حملات تشدید شدید نسبت به کسانی که از آن ها استفاده نمیکردند، داشتند (نسبت شانس(OR)،0.90؛ 95% فاصله اطمینان (CI)، 0.85-0.96). در مقابل، استفاده کنندگان از بتابلاکر های غیر انتخابی ریسک بیشتری در حملات تشدید شدید حاد، نسبت به کسانی که از آن ها استفاده نمی کردند، داشتند (OR، 1.21؛ 95%ci، 1.14-1.27). ریسک بالاتر حملات تشدید شدید در طی، افزایش میانگین دوز روزانه یا در طی 300 روز ابتدایی، در استفاده کنندگان از بتابلاکر غیر انتخابی دیده شد ولی دراستفاده کنندگان بتابلاکر های انتخابی دیده نشد. یکی از بتابلاکر های انتخابی، بتاکسولول به طول چشم گیری ریسک کمی در حملات تشدید شدید داشت. (OR، 0.75؛ 95%CI، 0.60-0.95). دو بتابلاکر غیر انتخابی ( لابتالول و پروپرانولول) به طول چشم گیری با افزایش ریسک حملات تشدید، ارتباط داشتند.(OR، 1.49؛ 95%CI، 1.32-1.67 برای لابتالول؛ OR، 1.16؛ 95%CI، 1.10-1.23 برای پروپرانولول). نتیجه گیری: بتابلاکر های انتخابی را میتوان با احتیاط برای بیماران COPD ِ دچار بیماری های قلبی عروقی (CVD) تجویز کرد. هرچند، بتابلاکر های غیر انتخابی نباید برای بیماران با COPD تجویز شوند. بتاکسولول احتمالا به عنوان بتابلاکر انتخابی مناسب بیماران COPD باشد. در حالی که لابتالاول و پروپرانولول باید در بیماران COPD اجتناب شوند.

چکیده لاتین

Background: There is conflicting information regarding the effects of selective and nonselective beta-blocker treatment in patients with COPD. Participants and methods: This nested case–control study used the Taiwan National Health Insurance Research Database. We included COPD patients who used inhalation steroid and beta-blockers between 1998 and 2010. From this cohort, there were 16,067 patients with severe exacerbations included in the analysis and 55,970 controls matched on age, sex, COPD diagnosis year, and beta-blockers treatment duration by risk set sampling. Results: For the selective beta-blocker users, the current users had a lower risk of severe exacerbations than the nonusers (odds ratio [OR], 0.90; 95% confidence interval [CI], 0.85–0.96). In contrast, for the nonselective beta-blocker users, the current users had a higher risk of severe acute exacerbations than the nonusers (OR, 1.21; 95% CI, 1.14–1.27). A higher risk of severe exacerbation during increasing mean daily dose or within about the initial 300 days was found in nonselective beta-blockers, but not in selective beta-blockers. One selective beta-blocker, betaxolol, had a significantly lower risk of severe exacerbations (OR, 0.75; 95% CI, 0.60–0.95). Two nonselective beta-blockers (labetalol and propranolol) were associated with a significantly higher risk of exacerbations (OR, 1.49; 95% CI, 1.32–1.67 for labetalol; OR, 1.16; 95% CI, 1.10–1.23 for propranolol). Conclusion: Selective beta-blockers can be cautiously prescribed for patients with COPD and cardiovascular disease (CVD), however, nonselective beta-blockers should not be prescribed for patients with COPD. Betaxolol may be the preferred choice of suitable selective beta-blocker for patients with COPD, however, labetalol and propranolol should be avoided for patients with COPD.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI