مقالات ترجمه شده

جریان تجارت و گردشگری بین المللی: گسترش مدل گرانشی

عنوان فارسی

جریان تجارت و گردشگری بین المللی: گسترش مدل گرانشی


عنوان لاتین

International trade and tourism flows: An extension of the gravity model

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 4683
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 21
نام مجله Economic Modelling
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

روابط تجربی بین تجارت و گردشگری طی سالهای اخیر مورد بررسی قرار گرفته است و نشان می دهد که گردشگری بین المللی باعث افزایش تجارت بین المللی بین کشورها می شود. با این حال، تاثیر گردشگری بر جریان های تجاری در مدل های تجارت بین المللی استاندارد مانند معادلات گرانشی نادیده گرفته شده است. هدف اصلی این مقاله ارائه شواهد تجربی و نظری است که برای تجارت و گردشگری بین المللی اهمیت دارد. به این ترتیب، چارچوب ارائه شده توسط هلپمان، ملیتز و رابینستین (2008) با شناسایی این که جریان گردشگری می تواند هزینه های ثابت و متغیر صادرات را کاهش دهد استفاده می شود. علاوه بر این، هنگامی که مدل تخمین زده می شود، شواهد تجربی نشان می دهد که گردشگری احتمال دو کشور را برای تجارت با یکدیگر و حجم تجارت بین المللی افزایش می دهد.

چکیده لاتین

The empirical relationship between trade and tourism has been explored during recent years finding that international tourismpromotes international trade between countries. However, the impact of tourism on trade flows has been neglectedwithin standard international trade models such as the gravity equation. The main aimof this paper is to provide empirical and theoretical evidence that tourism matters for international trade. To that end, the framework proposed by Helpman, Melitz and Rubinstein (2008) is used by recognising that tourism flows could reduce fixed and variable costs of exporting.Moreover, once themodel is estimated, the empirical evidence suggests that tourismincreases both the probability of two countries trading with each other and the volume of international trade between them.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI