مقالات ترجمه شده

به سوی حالت معنویت فرایندهای برنامه ریزی استراتژیک پایداری شرکت

عنوان فارسی

به سوی حالت معنویت فرایندهای برنامه ریزی استراتژیک پایداری شرکت


عنوان لاتین

Toward a spirituality mode of firm sustainability strategic planning processes

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 4659
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 15
نام مجله Society and Business Review
نشریه Emerald
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

هدف – این مقاله در جهت توسعه حالت معنوی فرایندهای برنامه ریزی استراتژیک شرکت می باشد که همراه با چهار عامل معنوی از جمله، برتری، منبع بی نهایت اراده، یک قدرت فوق العاده و اساسی و همبستگی و یگانگی بوده و برای ارتقاء همبستگی و ارتباط پایدار به کار می رود. طراحی / متدولوژی / رویکرد – یک تحلیل نظری اجرا شد. یافته ها – تحت تحقیقات قبلی حاصل می شود، این مقاله پیشنهاد می دهد که چهار عامل معنوی اصلی شرکت یعنی برتری، منبع بی نهایت اراده، یک قدرت فوق العاده و اساسی و همبستگی و یگانگی وجود دارد. همچنین این مقاله قصد دارد تا پایداری و دوام شرکت و اجتماع را تقویت کرده و شرکت بتواند تاکید قوی بر برتری خود در زمان ارائه دستورات ماموریتی و دیدگاهها داشته باشد. همچنین، شرکتها احتمالا باید شرایط محیطی بر اساس منبع بی نهایت اراده را شناسائی نمایند. نیز،وقتی گزینه های استراتژیکی را تعیین و انتخاب می شود شرکتها یک قدرت نهایی و اصلی بدست می آورند. در نهایت شرکتها گزینه های استراتژیکی انتخاب شده را اجرا کرده و تحت همبستگی و یگانگی ذهنی کنترلهای استراتژیکی خواهند داشت. اصلیت / ارزش – این مقاله یکی از اولین مطالعاتی بود که حالت معنویت فرایندهای برنامه ریزی استراتژیک را با تمرکز بر پایداری همکاری و ارتباط گسترش داد.

چکیده لاتین

Purpose – This paper aims to develop a spirituality mode of firm strategic planning processes that incorporate four basic firm spirituality elements, namely, transcendence, an inexhaustible source of will, a basic and supreme power and interconnectedness and oneness, used for promoting corporate and community sustainability. Design/methodology/approach – A conceptual analysis was performed. Findings – Drawing upon prior research, this paper suggests that there are four major spiritual elements of the firm, namely, transcendence, an inexhaustible source of will, a basic and supreme power and interconnectedness and oneness. Additionally, this paper proposes that to promote long-term sustainability and survival of the firm and community, firms can place strong emphasis on firm transcendence when establishing the vision and mission statements. Moreover, firms may need to assess environmental conditions based upon an inexhaustible source of will. Furthermore, when formulating and selecting strategic alternatives, firms can utilize a basic and supreme power. Finally, firms may implement selected strategic alternatives and strategic controls with interconnectedness and oneness mentality. Originality/value – This paper is one of the first studies that develop a spirituality mode of strategic planning processes focusing on both corporate and community sustainability. Keywords Strategic planning, Corporate sustainability, Firm spirituality

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI