مقالات ترجمه شده

برای چه کسی رهبری تحول آفرین مهم تر است؟ بررسی پیروان و عصبی و رفتار شهروندی سازمانی آن ها

عنوان فارسی

برای چه کسی رهبری تحول آفرین مهم تر است؟ بررسی پیروان و عصبی و رفتار شهروندی سازمانی آن ها


عنوان لاتین

To whom does transformational leadership matter more? An examination of neurotic and introverted followers and their organizational citizenship behavior

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 4658
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 25
نام مجله The Leadership Quarterly
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

با وجود بسیاری از تحقیقات رهبری تحول آفرین، نقش پیروان به خوبی در ادبیات رهبری تحول آفرین مورد بررسی قرار نگرفته است. جهت درک نحوه اثر گذاری تعاملات رهبر- پیرو بر رفتار شهروندی سازمانی (OCB)، ما تعاملات متقابل موجود بین رهبری تحول آفرین و دو ویژگی شخصیتی پیرو را بررسی می نمائیم (درون گرایی و عصبانیت). با استفاده از نمونه 215 رهبر و 1284 پیرو، نتایج نشان می دهند که درون گرایی پیرو روابط موجود بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی را نسبت به افراد دیگر (OCB-I) و سازمان (OCB-O) متعادل می نماید، به گونه ای که روابط برای این موارد بالا در درون گرایی قوی تر هستند. علاوه بر این، برون گرایی پیرو روابط موجود بین رهبری تحول آفرین و OCB-I و OCB-O را متعادل می سازد، به گونه ای که روابط برای این موارد پائین در برون گرایی قوی تر هستند. بنابراین، ماهیت الهام بخش و توسعه ای رهبران تحول آفرین می تواند عصبانیت و درون گرایی پیرو را جبران نماید و این کارمندان را جهت انجام OCB بیشتر با وجود نگرانی، عدم اعتماد به نفس، و خجالتی و کمرو بودن راهنمایی نماید.

چکیده لاتین

Despite the massive amount of transformational leadership research, the role of followers has not been well-examined in the transformational leadership literature. To understand how leader–follower interactions influence follower organizational citizenship behavior (OCB), we examined the cross-level interactions between transformational leadership and two follower personality traits (neuroticismand extraversion). Using a sample of 215 leaders and 1284 followers, results showed that follower neuroticism moderated the relationships between transformational leadership and organizational citizenship behavior directed toward other individuals (OCB-I) and toward the organization (OCB-O), such that relationships were stronger for those high in neuroticism. Further, follower extraversion moderated the relationships between transformational leadership and OCB-I and OCB-O, such that relationships were stronger for those low in extraversion. Therefore, the inspirational and developmental nature of transformational leaders can offset follower neuroticism and introversion and guide these employees to perform more OCB despite their tendencies to worry, lack confidence, and be shy and withdrawn.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI