مقالات ترجمه شده

تأثیر ادراکات از عدالت درون سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در پروژه های ساختمانی

عنوان فارسی

تأثیر ادراکات از عدالت درون سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در پروژه های ساختمانی


عنوان لاتین

The effect of inter-organizational justice perceptions on organizational citizenship behaviors in construction projects

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 4655
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 34
نام مجله International Journal of Project Management
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

ادبیات مدیریت پروژه مدت زمان زیادی است که اینگونه استدلال نموده که عدالت درون سازمانی محرکی کلیدی در ارائه موفقیت آمیز پروژه ساختمانی است. به نظر می رسد زمانی که افراد به عادلانه بودن معاملات بازرگانی باور داشته باشند، بیشتر تمایل به بروز رفتارهای شهروندی سازمانی مثبت از خود دارند: مانند کار هماهنگ، تلاش اختیاری، احترام به دیگران، و همکاری برای حل مشکلات. با اینحال شواهد تجربی ناچیزی در حمایت از این اظهارات وجود دارد. به منظور رسیدگی به این شکاف در دانش، نظرسنجی از 135 مشاور، پیمانکار، پیمانکار فرعی، و عرضه کننده در طی زنجیره تأمین پروژه های ساختمانی صورت پذیرفت. نتایج نشان می دهد رفتارهای شهروندی سازمانی شرکت کنندگان در پروژه تحت تأثیر عدالت بین فردی ادراکی آنان در معاملات تجاری است. با اینحال یافته ها با نمایش تأثیرگذاری یک نوع از عدالت درون سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی پروژه بر دیگری، درک متفاوتی از پیچیدگی ها و ارتباط درونی این روابط را ارائه می دهند. نتایج نشان می دهد عدالت فردی شاخصه کلیدی در بروز رفتار های شهروندی سازمانی مثبت در پروژه های ساختمانی است و اگر مدیران پروژه، با ادب، احترام و کرامت با شرکت کنندگان در پروژه برخورد نمایند؛ عملکرد پروژه را می توانند بهبود ببخشند.

چکیده لاتین

Project management literature has long argued that inter-organizational justice is a key driver of successful construction project delivery. It is argued that when people believe business transactions are fair, they are more likely to exhibit positive organizational citizenship behaviors such as working harmoniously, giving discretionary effort, respecting others, and collaborating to resolve problems. However, there has been little empirical evidence to support these assertions. To address this knowledge gap, an online survey of 135 consultants, contractors, subcontractors, and suppliers from across the construction project supply chain was undertaken. The results show that project participants' organizational citizenship behaviors are influenced by their perceived interpersonal justice in business transactions. However, the findings also offer a more nuanced understanding of the complexities and inter-connectedness of these relationships in showing how one type of inter-organizational justice acts on another in influencing project organizational citizenship behaviors. The results indicate that interpersonal justice is a key ingredient in bringing about positive organizational citizenship behaviors in construction projects and that project performance can be enhanced if project managers treat project participants with politeness, respect, and dignity.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI