مقالات ترجمه شده

افزایش میزان موفقیت پروژه ها از طریق فرایند مدیریت پروژه چند فرهنگی

عنوان فارسی

افزایش میزان موفقیت پروژه ها از طریق فرایند مدیریت پروژه چند فرهنگی


عنوان لاتین

Increase the projects’ success rate through developing multi-cultural project management process

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 4652
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 11
نام مجله Procedia - Social and Behavioral Sciences
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

پدیده جهانی شدن به سرعت در حال افزایش است. جهان به مثابه ی یک روستا شده است و فرهنگ های بسیاری در آن وجود دارد. در نتیجه، همه چیز در جهان، از جمله سازمان ها، تحت تأثیر جهانی سازی و تلفیق فرهنگ های جهانی قرار گرفته است. به منظور بهره گیری از مزایای جهانی شدن و چند فرهنگی و بقا در محیط جهانی و رقابتی، سازمانها باید راهبرد و اهداف سازمانی مناسبی را تعیین کنند و از طریق مدیریت پرتفولیو و مدیریت پروژه به آنها دست یابند. مدیریتپرتفولیو به این صورت تعریف می شود "مدیریت هماهنگ یک یا چند پرتفولیو برای دستیابی به استراتژی و اهداف سازمانی". (استاندارد مدیریت پرتفولیو، 2013، ص 5). مدیریت پروژه نیز بدین صورت تعریف می شود "استفاده از دانش، مهارت ها، ابزارها و تکنیک ها برای فعالیت های پروژه برای برآوردن نیازهای پروژه". (استاندارد مدیریت پرتفولیو ، 2013، ص 11). این مقاله تنها بر مدیریت پروژه تمرکز می کند و توضیح می دهد چگونه می توان فرایند مدیریت پروژه چند فرهنگی را توسعه داده و میزان موفقیت پروژه ها را از طریق دنبال کردن این روند افزایش داد. فرایند مدیریت پروژه چند فرهنگی شامل هفت مرحله است؛ که عبارتند از: ارزیابی سطح صلاحیت چند فرهنگی سازمان؛ ارزیابی سطح صلاحیت چند فرهنگی مدیران پروژه؛ طراحی نقشه فرهنگی سازمانی؛ ارزیابی فرایند مدیریت موجود پروژ؛ تویعه یک برنامه بهبود و پیشرفت؛ ایجاد فرایند مدیریتی پروژه چند فرهنگی؛ دنبال نمودن فرایند مدیریت پروژه چند فرهنگی.

چکیده لاتین

The phenomenon of globalization has increased rapidly. The world has become like a village and many cultures have been mixed. As a result, everything in the world, including the organizations, has been affected by globalization and globalization’s mixing of cultures. In order to take advantages of globalization and multiculturalism and survive in the global and competitive environment, the organizations should set the right organizational strategy and objectives and achieve them through portfolio management and project management. The portfolio management is defined as “the coordinated management of one or more portfolios to achieve organizational strategy and objectives” (The Standard for Portfolio Management, 2013, p.5). And the project management is defined as” the application of knowledge, skills, tools, and techniques to project activities to meet the project requirements” (The Standard for Portfolio Management,2013, p.11). This paper focus only project management process and explains how to develop multi-cultural project management process and increase the projects’ success rate through following this process. Development of multi-cultural project management process consists of seven steps: Assess the multi-cultural competence level of the organization; assess the multi-cultural competence level of the project managers; design an organizational cultural map; assess the existing project management process; create an improvement plan; develop multi-cultural project management process; follow the multi-cultural project management process.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI