مقالات ترجمه شده

نقشه راه سیستم برای زنجیره تامین سبز از طریق پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)

عنوان فارسی

نقشه راه سیستم برای زنجیره تامین سبز از طریق پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)


عنوان لاتین

A Roadmap to Green Supply Chain System Through Enterprise Resource Planning (ERP) Implementation

مشخصات کلی

سال انتشار 2014
کد مقاله 4646
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 9
نام مجله Procedia Engineering
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

زنجیره تامین سبز یک سیستم زنجیره تامین است که بر اثرات محیطی و بازدهی انرژی مورد استفاده شده تمرکز دارد. زنجیره تامین سبز درصورتی بدست می آید که سیستم بتواند تمامی اطلاعاتی مرتبط با اثرات محیطی را دنبال کند. بهرحال، زنجیره تامین سبز بدون پیاه سازی برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در سازمانها ممکن نخواهد نبود. ERP یک سیستم اطلاعات یکپارچه است که به فرایندهای تولید از مواد خام تا محصولات نهایی توجه دارد. با اینحال، پیاده سازی موفق ERP به 4 عامل اصلی بستگی دارد: تعریف امور تجاری، آماده سازی سیستم و کاربران، برقراری ثبات برای رسیدن به عملیاتهای نرمال، حفظ و ارتقای آنها. بعلاوه، سازمانهای یادگیرنده (یادگیری از تجربه خود و یادگیری از دیگران) یکی دیگر از عناصر کلیدی پیاده سازی موفق است. ترسیم فرایند نیز از مدلهای "همانطور که هست" تا "بودن" یک تکنیک قدرتمند است که منجر به تسهیل پیاده سازی با شناسایی مدلهای فرایند از مدلهای فعلی و آینده می شود. بعلاوه، عملکردهای مشخص ERP در یک زنجیره تامین سبز باید شامل توانایی حفظ و پیگیری داده های محیطی مواد خام از فروشندگان، تهیه گزارش محیطی برای هر محصول از مواد خام تا محصولات نهایی، حفظ داده های محیطی در خصوص تدارکات و حمل و نقل و سازگاری با نرم افزار ERP مورد استفاده شده توسط سازندگان ثالث باشد.

چکیده لاتین

Green supply chain is a supply chain system focusing on environmental impacts and the efficiency of energy used. A green supply chain will be achieved if a system is able to track down all information regarding the environmental influence. However, a green supply chain will not be possible without enterprise resource planning (ERP) implementation in organizations. ERP is the integrated information system overlooking manufacturing processes from raw materials to finished products. However, the successful implementation of ERP depends on four critical factors: defining business cases, prepare system and users, stabilizing to obtain normal operations and maintaining and upgrading. Moreover, learning organization (learning from own experience and learning from others) is another key ingredient for the successful implementation. Last but not least, process mapping from “As- Is” to “To-Be” models is also a powerful technique which facilitates the implementation by identifying the process models of current and future ones. Moreover, the featured functions of ERP for a green supply chain should include the capability to keep and track the environmental data of raw materials from suppliers, to prepare an environmental report for each product from raw materials to finished products, to keep the environmental data regarding logistics and transportation and to comply with the ERP software used by third-party manufacturers.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI