مقالات ترجمه شده

پیوند دادن توانمند سازی رهبری به خلاقیت: نقش تعدیل گرایی روانی ( احساس )

عنوان فارسی

پیوند دادن توانمند سازی رهبری به خلاقیت: نقش تعدیل گرایی روانی ( احساس )


عنوان لاتین

Linking empowering leader to creativity: the moderating role of psychological (felt) empowerment

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 4638
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 14
نام مجله Procedia - Social and Behavioral Sciences
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

یکی از چالش‌های سازمان‌های امروزی ایجاد فرهنگ شرکتی است که خلاقیت و نوآوری کارمندان را ترویج می‌کند . برای ایجاد خلاقیت در سازمان‌ها ، رهبران تاثیر قابل‌توجهی بر این زمینه دارند که در آن خلاقیت می‌تواند باشد . این مقاله تجربی به بررسی تئوری های رهبری، خلاقیت و توانایی روانی (احساس) می پردازد ( الف ) آیا یک رهبر توانمند می تواند خلاقیت را تشویق کند؟ و (ب) آیا توانمندسازی روانشناختی (وابسته) تحت سلطه روابط بین توانمندسازی رهبری و خلاقیت است؟ داده‌های نظرسنجی از ۲۱۸ کارمند در بخش فناوری و خدمات جمع آوری شدند و داده‌های بدست آمده از پرسشنامه از طریق SPSS ۱۶.۰. تحلیل شدند . نتایج تحلیل نشان داد که توانمند سازی رهبری تاثیر مثبتی بر خلاقیت کارکنان می‌گذارد . علاوه بر این، توانایی احساس کارکنان این لینک را تعدیل می کند. رفتارهای توانمند سازی رهبران تاثیر قویتری بر خلاقیت درک شده هنگامی که کارمندان احساس قدرت می‌کنند تا زمانی که چنین وضعیت روانی ذهن پایین است دارد. مفاهیم نظری و فرهنگی یافته‌ها نیز مورد بحث قرار گرفتند.

چکیده لاتین

One of the challanges of today’s organizations is creating a corporate culture which promotes employee creativity and innovation. For creativity to occur in organizations, leaders have considerable influence over the context within which creativity can ocur. Synthesizing theories of leadership, creativity, and psychological (felt) empowerment, this empirical paper investigates (a) whether an empowering leader can encourage creativity; and (b) whether subordinates’ psychological (felt) empowerment will moderate the ralationship between empowering leadership and creativity. Survey data were collected from 218 employees in technology and service sector and the obtained data from the questionnaires were analyzed through the SPSS 16.0. Analyses results revealed that empowering leadership positively affected employee creativity. In addition, employees’ felt empowerment moderated this link. Leaders’ empowering behaviors have a stronger impact on perceived creativity when employees feel empowered than when such psychological state of mind is low. Theoretical and cultural implications of the findings were also discussed.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI