مقالات ترجمه شده

امور مالی اسلامی و حقوقی: چگونه ریشه های قانونی بر توسعه امور مالی اسلامی تاثیر می گذارد؟

عنوان فارسی

امور مالی اسلامی و حقوقی: چگونه ریشه های قانونی بر توسعه امور مالی اسلامی تاثیر می گذارد؟


عنوان لاتین

Law and Islamic finance: How legal origins affect Islamic finance development?

مشخصات کلی

سال انتشار 2014
کد مقاله 4631
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 12
نام مجله Borsa Istanbul Review
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

بسیاری از محققان نشان داده اند که تفاوتها در ریشه شرع، بیان کننده تفاوتها در توسعه امور مالی است . با استفاده از مقایسه های تاریخی و رگرسیون های بین کشورها برای 30 کشور که در دوره 2005 تا 2010 مشاهده شده است، این مطالعه می خواهد ارزیابی کند که آیا ریشه های حقوقی متفاوت بر توسعه امورمالی اسلامی تاثیر دارد . به طور خاص تر، این مقاله به لحاظ عملی ارزیابی می کند که چگونه و چرا ریشه های قانون شریعت که به طور کلی یا جزئی پذیرفته شده اند ( با قانون معمول یا مدنی ترکیب شده اند) می توانند سطح توسعه امورمالی اسلامی را در حوزه های قضایی مختلف بیان کنند . ابتدا، ما دریافتیم ، کشورهایی که سیستم شریعت را پذیرفته اند دارای سیستم امور مالی اسلامی بسیار توسعه یافته ای هستند . دوم، ما دریافتیم که پذیرش سیستم ترکیبی بر مبنای قانون عمومی و قانون شریعت، با انعطاف پذیری سیستم های آنها برای تغییرات در قوانین آنها در پاسخ به شرایط اقتصادی اجتماعی در حال تغییر آنها توصیف شده است و اینکه این موارد به توسعه صنعت امور مالی اسلامی کمک می کند . با این حال، ما دریافتیم ، کشورهایی با پذیرش سیستم ترکیبی بر مبنای قانون مدنی و قانون شریعت، انعطاف کمتری در ایجاد تغییرات برای قوانین قبلی داشته و این امر توسعه صنعت امورمالی اسلامی را در این کشورها عقیم می کند . سوم ، ما دریافتیم که تمرکز جمعیت مسلمان (درصد جمعیت مسلمان) دارای تاثیر مثبت بر سیستم بانکداری اسلامی دارد . همچنین سطح درامد دارای تاثیر مثبت و قابل توجه روی توسعه بانکداری اسلامی می باشد.

چکیده لاتین

Many researchers have shown that differences in legal origin explain differences in financial development. Using historical comparisons and cross-country regressions for 30 countries observed for the period from 2005 to 2010, this study tried to assess if different legal origins impacted on the development of Islamic finance. More particularly, this paper tried to assess empirically why and how Shari'a Law's legal origins adopted wholly or partially (combined with Common or Civil Law) could explain the level of development of Islamic finance in different jurisdictions. Firstly, we found that countries adopting a Shari'a legal system had a very well developed Islamic financial system. Secondly, we found that countries, adopting a mixed legal system based on Common Law and Shari'a Law, were characterized by the flexibility of their legal systems to make changes to their laws in response to the changing socioeconomic conditions and that these helped the development of the Islamic financial industry. However, we found that countries, adopting a mixed legal system based on both Civil Law and Shari'a Law, were less flexible in making changes to their old laws and this thwarted the development of the Islamic financial industry in these countries. Thirdly, we found that the concentration of Muslim population (the percentage of Muslim population) had a positive effect on the development of the Islamic banking system. Also, the level of income had a positive and significant effect on the development of Islamic banking.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI