مقالات ترجمه شده

FDI، توسعه مالی، و رشد اقتصادی: شواهد بین المللی

عنوان فارسی

FDI، توسعه مالی، و رشد اقتصادی: شواهد بین المللی


عنوان لاتین

FDI, FINANCIAL DEVELOPMENT, AND ECONOMIC GROWTH: INTERNATIONAL EVIDENCE

مشخصات کلی

سال انتشار 2009
کد مقاله 4627
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 14
نام مجله Journal of Applied Economics
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

مطالعات قبلی دریافته اند که مزایای سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI، برای کورهای دریافت کننده می تواند زمانی محقق شود که به سطح خاصی از توسعه مالی رسیده باشند . با این حال، روابط داخلی پویا میان FDI، توسعه مالی و خروجی واقعی، ازجمله تعادل طولانی مدت و همچنین رابطه علت و معلول تحلیل شده است .این مقاله بر این نقص عمده با اعمال پیشرفتهای اخیر در مدلهای همگام سازی پنل و اصلاح خطای پنل برای مجموعه 37 کشور با استفاده از داده های سالیانه برای دوره 2002-1970 غلبه می کند . برای اولین بار، ما جهات علیت را در میان FDI ، توسعه مالی و رشد اقتصادی مطالعه کرده و شواهد متقاعد کننده و قوی از رابطه نسبتا طولانی مدت یافتیم . بعلاوه، شاخصهای توسعه مالی دارای تاثیر زیاد تری روی رشد اقتصادی دارند تا FDI . از آزمون علیت پنل، در حالی که شواهد رابطه کوتاه مدت ضعیف است، و روابط طولانی مدت در میان متغیرها نابرابر است . در کل، یافته ها ، دستاورد بالقوه مربوط به FDI را همراه با توسعه مالی در اقتصاد جهانی دست کم گرفته اند.

چکیده لاتین

Previous studies have recognized that the benefits from foreign direct investment (FDI) to recipient countries can only be realized when those countries have reached a certain level of financial development. However, the dynamic interrelationships among FDI, financial development, and real output, including the long-run equilibrium as well as causality, have not been analyzed. This paper overcomes this major shortcoming by applying recent advances in panel cointegration and panel error correction models for a set of 37 countries using annual data for the period 1970-2002. For the first time, we explore the directions of causality among FDI, financial development, and economic growth and obtain solid, convincing evidence of a fairly strong long-run relationship. Furthermore, the financial development indicators have a larger effect on economic growth than does FDI. From the panel causality tests, while the evidence of a short-run relationship is weak, that of a long-run relationship among the variables is unequivocal. Overall, the findings underscore the potential gains associated with FDI when coupled with financial development in an increasingly global economy.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI