مقالات ترجمه شده

توسعه و اعتبارسنجی ابزار اندازه گیری قابلیتهای تجاری چند بعدی

عنوان فارسی

توسعه و اعتبارسنجی ابزار اندازه گیری قابلیتهای تجاری چند بعدی


عنوان لاتین

Development and Validation of a Multidimensional Business Capabilities Measurement Instrument

مشخصات کلی

سال انتشار 2009
کد مقاله 4622
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 17
نام مجله Journal of Transnational Management
نشریه Taylor & Francis
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

براساس نظریه دیدگاه منبع محور، قابلیتهای خاص یک بنگاه، منابع اصلی عملکرد برتر و مزیت رقابتی آن هستند. اثرات قابلیتهای تجاری بر روی عملکرد و مزیت رقابتی، توسط مطالعات تحقیق مایریاد بررسی شده اند اما مطالعات بسیاری فاقد ابزار اندازه گیری ای که برای همگان قابل پذیرش باشند و تمام عناصر قابلیتهای تجاری را در برگیرد، هستند. هدف این مطالعه، پرکردن این شکاف از طریق فرضیه سازی و توسعه ابزار اندازه گیری قابلیتهای تجاری است. ما یک مقیاس را که شامل هفت بعد قابلیتهای تجاری که مطابق با عملکردهای عملیاتی هستند، ایجاد کردیم. داده ها از 445 مالک و مدیر اجرایی شرکت های تولید کننده جمع آوری شد و از طریق تحلیل عاملی تاییدی جهت ارزیابی اعتبار و پایایی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در نتیجه تلاش نمودیم تا با ارائه یک مقیاس قابلیتهای تجاری چندبعدی به مدیران اجرایی شرکتها و نیز دانشگاهیان کمک نماییم.

چکیده لاتین

According to the theory of resource-based view, a firm’s special capabilities are the main sources of its superior performance and competitive advantage. The effects of business capabilities on performance and competitive advantage have been tested by myriad research studies, but the various studies have lacked a commonly accepted measurement instrument that comprises all components of business capabilities. This study aims to fill this gap through conceptualizing and developing a multidimensional business capabilities measurement instrument. We established a scale incorporating seven dimensions of business capabilities that are compatible with operational functions. Data were then collected from 445 owners=executives of the manufacturing firms and analyzed through confirmatory factor analysis to assess validity and reliability. As a result, we have attempted to contribute to business executives and academics by providing a multidimensional business capabilities scale.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI