مقالات ترجمه شده

روابط مشارکتی در تیم های توسعه نرم افزاری میان کارکردی: چگونه مدل سازی و اندازه گیری می شوند؟

عنوان فارسی

روابط مشارکتی در تیم های توسعه نرم افزاری میان کارکردی: چگونه مدل سازی و اندازه گیری می شوند؟


عنوان لاتین

Coopetitive relationships in cross-functional software development teams: How to model and measure?

مشخصات کلی

سال انتشار 2012
کد مقاله 4621
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 20
نام مجله The Journal of Systems and Software
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

شناخت پویایی های رقابتی و تعاونی در گروه های توسعه نرم افزار میان کارکردی برای موفقیت فرآیند توسعه نرم افزاری، امری لازم و اساسی است. با اینحال تحقیق مشارکتی اخیر، با نبود تاکید نظری و تطبیق شیوه هماهنگ ساختارهای مربوطه با روابط مشارکتی میان کارکردی متوقف شده است، ولی این مطالعه، ساختار چندبعدی همکاری میان کارکردی را مفهوم سازی و عملی نموده است و سپس ابزاری را برای ارزیابی این ساختار نشان می دهد. همکاری یا رقابت میان کارکردی با 5 ساختار مجزا و مستقل مفهوم سازی شده است. 3 مورد از آنها مربوط به همکاری میان کارکردی و 2 مورد از آنها نیز مربوط به رقابت میان کارکردی است. داده های جمع آوری شده از 115 مدیر پروژه توسعه نرم افزاری در استرالیا، قابلیت اجرای ساختارها و ارزیابی های آنها را تایید می کند. این تحقیق با ارائه یک توافق در زمینه مفهوم سازی رفتارهای مشارکتی میان کارکردی خصوصا در گروه های توسعه نرم افزاری چند قسمتی بر مقاله موجود تاثیر می گذارد. تاثیری نظری بر رقابت میان کارکردی و ابزارش به محققان و مدیران علاقمند پروژه جهت شناخت رقابت و همکاری در زمینه های اشتراک مساعی میان کاردکردی کمک می کند. مفاهیم کاربردی و عملی نیز مورد بحث قرار داده شده اند.

چکیده لاتین

Understanding simultaneous cooperative and competitive (coopetitive) dynamics in cross-functional software development teams is fundamental to the success of software development process. The recent coopetition research is, however, hampered by a lack of conceptual focus, and the corresponding inconsistent treatment of the constructs associated with cross-functional coopetitive relationships. This study conceptualizes and operationalizes the multi-dimensional construct of cross-functional coopetition, and then presents an instrument for measuring this construct. Cross-functional coopetition is conceptualized with 5 distinct and independent constructs; 3 of them are related to cross-functional cooperation, and 2 are associated with cross-functional competition. The data collected from 115 software development project managers in Australia confirms the applicability of the constructs and their measures. This study contributes to the extant literature by providing a consensus on the conceptualization of cross-functional coopetitive behaviors, particularly in multi-party software development teams. The conceptual basis for cross-functional coopetition and its instrument will aid researchers and project managers interested in understanding coopetition in cross-functional collaborative contexts. Research and practical implications are discussed.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI