مقالات ترجمه شده

تجزیه و تحلیل پیکربندی عملکرد شرکتها: درک نقش گزارش مالی اینترنتی

عنوان فارسی

تجزیه و تحلیل پیکربندی عملکرد شرکتها: درک نقش گزارش مالی اینترنتی


عنوان لاتین

Configurational analysis of firms' performance: Understanding the role of Internet financial reporting

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 4620
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 18
نام مجله Journal of Business Research
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

گزارش مالی اینترنتی (IFR) افشای اطلاعات مالی از طریق وب سایت های شرکت های بزرگ است. اگر چه مقادیر زیادی از پژوهش ها عوامل تعیین کننده IFR را تجزیه و تحلیل می کند، اما به اندازه کافی به پیامدهای اقتصادی IFR توجه نمی کند. این مطالعه با پاسخ به سوال تحقیق زیر این شکاف را در پژوهش پر می کند: کدام پیکربندی IFR و سن و خطر شرکت باعث عملکرد بالا یا پایین می شوند؟ برای پاسخ به این سوال، این مطالعه تاثیر IFR را از طریق طول عمر و ریسک بر روی معیار Tobin's Qas شرکت ها بررسی می کند. یک تجزیه و تحلیل تطبیقی کیفی فازی (fsQCA) زمینه روش شناختی را برای بررسی نقش IFR بر عملکرد شرکت ها تعیین می کند. نتایج fsQCA نشان می دهد که ترکیبی از IFR با ریسک و طول عمر عاملی برای عملکرد بالا است. علاوه بر این، نتایج نشان دهنده سه پیکربندی مختلف برای عملکرد پایین است. این تنظیمات بر اهمیت IFR در شرکت هایی با عملکرد پایین تاکید می کند.

چکیده لاتین

Internet Financial Reporting (IFR) is the disclosure of financial information through corporatewebsites. Although a vast amount of the literature analyzes the determinants of IFR, the literature does not adequately address the economic consequences of IFR. This study fills this gap in the literature by answering the following research question: Which configurations of the IFR and the firm's age and risk lead to high or lowperformance? To answer this question, this study analyzes the impact of IFR through longevity and risk on the Tobin's Q of firms. A fuzzy-set qualitative comparative analysis (fsQCA) sets the methodological ground to explore the role of IFR on the firms' performance. The fsQCA's results indicate that several combinations of IFRwith risk and longevity are configurations for high performance. Further, the results show three different configurations for low performance. These configurations stress the importance of IFR on low-performing firms.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI