مقالات ترجمه شده

نظریه فمنیستی و تحقیق در مورد روابط خانوادگی: تکثر گرایی و پیچیدگی

عنوان فارسی

نظریه فمنیستی و تحقیق در مورد روابط خانوادگی: تکثر گرایی و پیچیدگی


عنوان لاتین

Feminist Theory and Research on Family Relationships: Pluralism and Complexity

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 4562
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 11
نام مجله Sex Roles
نشریه Springer
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

دیدگاه فمینیستی بر روی روابط خانوادگی با انتقاد قالب ایده آل زوج متاهل دگرجنسگرا، سفیدپوست و از طبقه ی متوسط و فرزندان وابسته آنها، شروع می کند. محققان فمنیست، پیچیدگی و تنوع خانواده را به عنوان نقطه شروع، با تاکید بر اینکه قدرت چگونه تمام روابط خانوادگی را از مقیاس محلی به جهانی وارد می کند، در نظر می گیرند. خانواده ها به عنوان محل اصلی برای مراقبت و نیروی کار مولد، واحد اولیه برای فراهم کردن جامعه پذیری جنسیتی و توزیع قدرت میان نسل ها، هستند. در این موضوع و دو موضوع بعدی نقش های جنسی، ما مقالات نظری و تجربی جمع آوری کرده ایم که شامل تجزیه و تحلیل انتقادی، مطالعات موردی، مطالعات کمی و کیفی است که، بر طیف گسترده ای از موضوعات اصلی در زمینه آزمایش خانواده ها، تمرکز دارد. این موضوعات تنوع در همراهی صمیمی و نکاحی و از هم گسیختگی ؛ مادری و پدری در روابط در عمل و ایدئولوژی؛ روابط بین نسلی فرزند-والد و تمرینات جامعه پذیری؛ نیروی کار با حقوق و بدون حقوق را شامل می شوند. تمامی مقالات درمورد سه موضوع توسط یک نوع از نظریه فمنیستی( برای مثال نظریه جنسیتی؛ تئوری منطقه ای ؛ نظریه فمنیستی سیاه؛ نظریه جهانی شدن؛ نظریه فراهنجار) و ترکیب چندین دیدگاه نظری، هدایت شده اند. دیگر ویژگی این مجموعه اصرار نویسندگان بر انجام تحقیقی است که تفاوتی در زندگی افراد و خانواده هایی که مورد مطالعه قرار می گیرند، ایجاد شود؛ در نتیجه تولید سرمایه از راهبردهای عملی برای توانمندسازی تغییر اجتماعی و تحقیق مرتبط آینده صورت می گیرد. در این مقدمه، ما مشخصا نشانی شش مقاله اول در مجموعه ای خاص در دیدگاه فمنیستی در روابط خانوادگی را می دهیم.

چکیده لاتین

Feminist perspectives on family relationships begin with the critique of the idealized template of the White, middle class, heterosexually married couple and their dependent children. Feminist scholars take family diversity and complexity as their starting point, by emphasizing how power infuses all of family relationships, from the local to the global scale. As the main location for caring and productive labor, families are the primary unit for providing gendered socialization and distributing power across the generations. In this issue and two subsequent issues of Sex Roles, we have collected theoretical and empirical articles that include critical analyses, case studies, quantitative studies, and qualitative studies that focus on a wide array of substantive topics in the examination of families. These topics include variations in marital and intimate partnerships and dissolution; motherhood and fatherhood in relation to ideology and practice; intergenerational parent– child relationships and socialization practices; and paid and unpaid labor. All of the articles across the three issues are guided by a type of feminist theory (e.g., gender theory; intersectional theory; Black feminist theory; globalization theory; queer theory) and many incorporate multiple theoretical perspectives, including mainstream social and behavioral science theories. Another feature of the collection is the authors’ insistence on conducting research that makes a difference in the lives of the individuals and families they study, thereby generating a wealth of practical strategies for relevant future research and empowering social change. In this introduction, we specifically address the first six articles in the special collection on feminist perspectives on family relationships.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI