مقالات ترجمه شده

تمایزیابی در سلول های پوست گیاه

عنوان فارسی

تمایزیابی در سلول های پوست گیاه


عنوان لاتین

Differentiation in plant epidermal cells

مشخصات کلی

سال انتشار 2000
کد مقاله 4539
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 14
نام مجله Journal of Experimental Botany
نشریه Oxford University Press
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

اپیدرم گیاه از بافت های چند منظوره ای است که نقش های مهمی در نسبت های آبی، دفع و جذب گرده افشانی بازی می کند. این وسعت کاربرد به وسیله تعدادی از انواع مختلف سلول های مخصوص که از اپیدرم های تمایز نیافته اولیه در الگوهای مخصوص آداپته سازی و تکرار ها متمایز شدند اجرا شدند. این سلول های متنوع درجات مختلفی از اختصاصی شدن موفولوژیکی را نشان می دهند، اما شواهد و مدارک وجود دارد که پیشنهاد می دهد که حتی تعداد کمی از سلول های اختصاصی ممکن است نیاز به سیگنال های ویژه برای تضمین تصحیح تمایزیابی و الگوبرداری دارند. سلول های اپیدرمی ممکن است بالقوه بخش های معینی را ازطریق مکانیسم رده بندی سلول و یا مکانیسم تعامل سلولی آداپته کنند. کارتوسعه سلولی بر روی رده بندی سلولی متمرکز شده است. اخیرا کار بر روی آرابیدوپسیس پیشنهاد می کند که تعامل بین سلول های همسایه تمایزهای اولیه، احتمالا در سطح بیان ژن، یا مرحله چرخه سلولی، برای تقویت کردن سلول ها به برنامه های توسعه سلول تحمل میکند. در این بررسی، این مکانیسم ها در تعدادی از سلول های اختصاصی کشف شده است. به علاوه تعامل بین برنامه های مختلف توسعه بررسی شده است. در واکنش بین تمایز سلول ها سازگار شدن بخش های مختلف سلول که کلیدی برای الگوبرداری از بافت چند گانه است باید دروغ باشد.

چکیده لاتین

The plant epidermis is a multifunctional tissue playing important roles in water relations, defence and pollinator attraction. This range of functions is performed by a number of different types of specialized cells, which differentiate from the early undifferentiated epidermis in adaptively significant patterns and frequencies. These various cells show different degrees of morphological specialization, but there is evidence to suggest that even the less specialized cell types may require certain signals to ensure their correct differentiation and patterning. Epidermal cells may potentially adopt certain fates through a cell lineage based mechanism or a cell interaction mechanism. Work on stomatal development has focused on the cell lineage mechanism and work on trichome differentiation has focused on the cell interaction model. Recent work on the Arabidopsis trichome suggests that interactions between neighbouring cells reinforce initial differences, possibly in levels of gene expression or cell cycle stage, to commit cells to different developmental programmes. In this review these mechanisms are explored in a number of specialized cell types and the further interactions between different developmental programmes are analysed. It is in these interactions between differentiating cells adopting different cell fates that the key to the patterning of a multifunctional tissue must lie.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI