مقالات ترجمه شده

پردازش هیجانی عمومی در اختلال اضطراب اجتماعی :جنبه های عصبی کنترل شناختی

عنوان فارسی

پردازش هیجانی عمومی در اختلال اضطراب اجتماعی :جنبه های عصبی کنترل شناختی


عنوان لاتین

General emotion processing in social anxiety disorder: Neural issues of cognitive control

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 4521
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 16
نام مجله Psychiatry Research: Neuroimaging
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

اختلالات اضطراب به وسیله ی کاستی در تنظیم هیجان در موقعیتهای اضطراب زا مشخص می‌شود. بیماران دارای اختلال اضطراب اجتماعی (SAD)، دارای فعال سازی مغزی افزایش یافته در طول ادراک و پیش بینی محرک های هیجانی غیر اختصاصی در مورد پردازش هیجانی عمومی هستند. در مطالعه حاضر ما به بررسی همبستگی های عصبی تنظیم هیجان با کنترل شناختی در طول ادراک و پیش بینی محرک های هیجانی غیر اختصاصی در بیماران دارای SAD می پردازیم. ۳۲ بیمار دارای SAD تحت تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی قرار گرفتند. نیمی از آنان به عنوان گروه کنترل تحت آموزش وارسی (چک کردن) واقعیت قرار گرفتند و نیمی دیگر به پیش بینی و ادراک محرک پرداختند. وارسی واقعیت به طور معناداری (po0.01) فعالیت در بخش های اینسولار و آمیگدال و تالاموسی میانی مغز در طول پیش بینی و ادراک محرک هیجانی منفی را کاهش داد. قشر پیش پیشانی میانی در هر دو گروه فعال (p40.50) بود. نتایج نشان می‌دهند که کنترل شناختی بر بیماران دارای SAD و ساختارهای پردازش هیجان تاثیر می‌گذارد و مفید بودن آموزش تنظیم هیجان در روان درمانی SAD را تایید میکند. در مقابل مطالعات انجام شده روی افراد سالم ، کنترل شناختی با فعال سازی افزایش یافته نواحی پیش پیشانی در فرد ارتباط نداشت. این نشان دهنده ی تنظیم هیجان عمومی مختل شده در SAD می باشد.

چکیده لاتین

Anxiety disorders are characterized by deficient emotion regulation prior to and in anxiety-evoking situations. Patients with social anxiety disorder (SAD) have increased brain activation also during the anticipation and perception of non-specific emotional stimuli pointing to biased general emotion processing. In the current study we addressed the neural correlates of emotion regulation by cognitive control during the anticipation and perception of non-specific emotional stimuli in patients with SAD. Thirty-two patients with SAD underwent functional magnetic resonance imaging during the announced anticipation and perception of emotional stimuli. Half of them were trained and instructed to apply reality-checking as a control strategy, the others anticipated and perceived the stimuli. Reality checking significantly (p<0.01) reduced activity in insular, amygdalar and medial thalamic areas during the anticipation and perception of negative emotional stimuli. The medial prefrontal cortex was comparably active in both groups (p>0.50). The results suggest that cognitive control in patients with SAD influences emotion processing structures, supporting the usefulness of emotion regulation training in the psychotherapy of SAD. In contrast to studies in healthy subjects, cognitive control was not associated with increased activation of prefrontal regions in SAD. This points to possibly disturbed general emotion regulating circuits in SAD.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI