مقالات ترجمه شده

تأثیر عوامل سازمانی بر اثربخشی دانش مدیریت در پرستاران

عنوان فارسی

تأثیر عوامل سازمانی بر اثربخشی دانش مدیریت در پرستاران


عنوان لاتین

The Impact of Organizational Factors on the Effectiveness of Knowledge Management among Nurses

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 4512
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 6
نام مجله International Journal of Hospital Research
نشریه IJHR
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

زمينه و هدف: دانش مدیریت (KM) به عنوان راهي براي مزیت رقابت در محیط صنعتی پیچیده پديد آمده است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اثربخشی دانش مدیریت و عوامل مختلف سازمانی از جمله تعاملات اجتماعی (اعتماد، ارتباطات و هماهنگی)، عوامل زیر ساختار (ساختار، فناوری اطلاعات و فرهنگ سازمانی) و عوامل فرآیند (کسب دانش، تبدیل، کاربرد و حفاظت) درپرسنل پرستاری است. روشها: در اين مطالعه 220 نفر از مجموع392 نفر پرستار شاغل در بيمارستان گلستان شهر اهواز (جنوب غربی ایران) مورد بررسی قرار گرفتند . پرسشنامه اثربخشی KM (لین، 2008)، پرسشنامه تعاملات اجتماعی (هوانگ و لی، 2009) و پرسشنامه پردازش و زیرساخت به عنوان ابزار مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و روش های حداقل مربعات جزئی (PLS) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. يافته ها: نتايج نشان داد كه تعاملات اجتماعي، عوامل زيرساختي و عوامل فرآيندي، پیش بینی کننده های مهم اثربخشی دانش مدیریت در پرستاران در سطوح فردی و سازمانی هستند . نتیجه گیری: در میان عوامل دیگر سازمانی، عوامل زیربنایی قویترین تاثیر مثبت را در دانش مدیریت دارند. این بدان معنی است که شیوه های دانش مدیریت نیاز به تمرکز بر ترویج ساختار، فناوری اطلاعات و فرهنگ برای پرورش یک محیط علمی مناسب برای پرستاران دارند.

چکیده لاتین

Background and Objectives: Knowledge Management (KM) has emerged as a pathway towards competitive advantage in current complex industrial environment. The aim of the present study was to explore the relationship between KM effectiveness and various organizational factors including social interactions (trust, communication and coordination), infrastructure factors (structure, information technology, and organizational culture), and process factors (knowledge acquisition, conversion, application and protection) in nursing staff. Methods: A sample of 220 nurses was surveyed out of the total of 392 nursing staff at Golestan Hospital of Ahvaz City (South Western Iran). KM effectiveness questionnaire (Lin, 2008), social interactions questionnaire (Huang and Li, 2009), and infra-structure and process questionnaire (Ghosh and Scott, 2006) were used as the study tools. The data were analyzed by structural equation modeling (SEM) and partial least squares (PLS) methods. Findings: The results showed that social interactions, infrastructural factors, and process factors are significant predictors of the effectiveness of KM among nurses at both individual and organizational levels. Conclusions: Among other organizational factors, infrastructure factors have the strongest positive influence on KM. This implies that KM practices need to focus on promoting structure, information technology and culture to foster a knowledge-friendly environment for nurses.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI