مقالات ترجمه شده

احساس شرمساری در اعضای خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه (ICU)

عنوان فارسی

احساس شرمساری در اعضای خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه (ICU)


عنوان لاتین

Shame feeling in the Intensive Care Unit patient’s family members

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 4509
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 9
نام مجله Intensive and Critical Care Nursing
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

هدف: بررسی سطح شرمساری درونی و خارجی اعضای خانواده بیماران شدیدا بدحال می باشد. طرح و روش پژوهش: این مطالعه آینده نگر در سال 2012و2013 بر روی اعضای خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه با استفاده از دیگران به عنوان مقیاس شرمساری و پرسشنامه های آزمایشی میزان شرمساری، انجام شد. موقعیت: بیمارستان آموزشی یونانی نتایج: 223 عضو خانواده با میانگین سنی (41.4±11.9) مرتبط با 147 بیمار ICU مورد مطالعه قرار گرفتند. در میان این 223 نفر، 81 نفر(36.3%) مرد و 142 نفر(63.7%) زن بودند در حالی که 79 نفر (35.4%) از آن ها با بیمارشان زندگی میکردند. اعضای خانواده ای که با بیمار زندگی میکردند احساس شرمساری درونی و خارجی بیشتری را به نسبت آن هایی که با بیمارشان زندگی نمیکردند، تجربه میکردند(به ترتیب p=0.046 و p=0.028). فارغ التحصیلان راهنمایی و دبیرستان به طور چشم گیری امتیاز بالاتری را در کل به نسبت به فارغ التحصیلان مقاطع دیگر در “دیگران به عنوان مقیاس شرمساری”، پستی و احساس پوچی کسب کردند(p<0.001). نتیجه گیری: اعضای خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه مستعد احساس شرمساری هستند مخصوصا زمانی که دارای سطوح پایین تحصیلات باشند. متخصصین سلامت باید پیامد های محتمل را به خاطر بیمار و مراقبت از او، مورد توجه قرار دهند.

چکیده لاتین

Objective: To investigate the levels of internal and external shame among family members of critically ill patients. Research methodology/ design: This prospective study was conducted in 2012/2013 on family members of Intensive Care Unit patients using the Others As Shamer Scale and the Experiential Shame Scale questionnaires. Setting: Greek university hospital. Results: Two hundred and twenty-three family members mean-aged (41.5 ± 11.9) were studied, corresponding to 147 ICU patients. Out of these 223, 81 (36.3%) were men and 142 (63.7%) were women, while 79 (35.4%) lived with the patient. Family members who lived with the patient experienced higher internal and external shame compared to those who did not live with the patient (p = 0.046 and p = 0.028 respectively). Elementary and Junior High School graduates scored significantly higher than the other grades graduates in total Others As Shamer Scale, inferiority and emptiness scale (p < 0.001). Conclusion: Intensive Care Unit patients’ family members are prone to shame feelings, especially when being of low educational level. Health professionals have to take into consideration the possible implications for the patients and their care.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI