مقالات ترجمه شده

اندازه گیری قطر غلاف عصب بینایی: ابزاری برای تشخیص ICP افزایش یافته در بیماران بالغ داری ضایعه و بدون ضایعه نورولوژیکی

عنوان فارسی

اندازه گیری قطر غلاف عصب بینایی: ابزاری برای تشخیص ICP افزایش یافته در بیماران بالغ داری ضایعه و بدون ضایعه نورولوژیکی


عنوان لاتین

Optic nerve sheath diameter measurement: a means of detecting raised ICP in adult traumatic and non-traumatic neurosurgical patients

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 4508
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 8
نام مجله American Journal of Emergency Medicine
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

مقدمه: سنجش اولتراسوند بالینی قطر غلاف عصب بینایی (ONSD) در حال تبدیل شدن به تکنیکی غیرتهاجمی برای ارزیابی و پیش بینی فشا درون جمجمه ای افزایش یافته (ICP) است. در متون قبلی نشان داده شده که سنجش ONSD ارتباط خوبی با یافته های مربوط به ICP افزایش یافته مانند یافته های کلینیکی و رادولوژیکی نشان دهنده ICP افزایش یافته دارد. اهداف: هدف این مطالعه یافتن ارتباط بین اندازه گیری سونوگرافیک میزان ONSD با میزان ICP اندازه گیری شده توسط کتتر ICP تهاجمی استاندارد، و یافتن مقدار برش سنجش مقدار ONSD در پیش بینی ICP افزایش یافته و نیز مقدار حساسیت و تخصصیت آن می باشد. متدها: مطالعه مشاهده ای آینده نگری با استفاده تعداد نمونه 41 بیمار نورولوژیکی بالغ درمان شده در واحد مراقبت شدید نورولوژیکی با مانیتور فشار درون جمجمه ای لحظه ای به عنوان بخشی از مراقبت بالینی، انجام گرفت. دستگاه اولتراسوند SonoSite پرتابل با پروب خطی 7MHz برای اندازه گیری قطر عصب بینایی با تکنیک استاندارد مورد استفاده قرار گرفت. همزمان داده های مربوط به ICP مستقیما از مانیتور تهاجمی به دست آمد. نتایج: 75 سنجش روی 41 بیمار انجام گرفت. تست ارتباط غیرپارامتریک اسپیرمن یک ارتباط معنی دار در سطح 0.01 بین مقدار ICP و ONSD، با ضریب ارتباط 0.820 نشان داد. منحنی مشخصه عامل گیرنده مقدار سطح زیرمنحنی 0.964 با خطای استاندارد 0.22 ایجاد کرد. ما از منحنی مشخصه عامل گیرنده دریافتیم که مقدار ONSD برابر 5.205 در تشخیص ICP افزایش یافته حساس و خاص است. سنجش اولتراسوند بالینی ONSD به آسانی آموخته می شود و قابل تکرار و قابل اطمینان در پیش بینی ICP افزایش یافته می باشد. این تکنیک غیرتهاجمی می تواند ابزار کمکی سودمندی در کنار روش تهاجمی مانیتور کتتر داخل جمجمه ای باشد و پتانسیل گسترده ای در کاربرد در بیمارستان ها، بخش های اورژانش و بخش مراقبت های ویژه دارد.

چکیده لاتین

Introduction: Bedside ultrasound measurement of optic nerve sheath diameter (ONSD) is emerging as a noninvasive technique to evaluate and predict raised intracranial pressure (ICP). It has been shown in previous literature that ONSDmeasurement has good correlation with surrogate findings of raised ICP such as clinical and radiological findings suggestive of raised ICP. Objectives: The objective of the study is to find a correlation between sonographic measurements of ONSD value with ICP value measured via the gold standard invasive intracranial ICP catheter, and to find the cut-off value of ONSD measurement in predicting raised ICP, along with its sensitivity and specificity value. Methods: A prospective observational study was performed using convenience sample of 41 adult neurosurgical patients treated in neurosurgical intensive care unitwith invasive intracranial pressuremonitoring placed in-situ as part of their clinical care. Portable SonoSite ultrasoundmachinewith 7MHz linear probewere used tomeasure optic nerve sheath diameter using the standard technique. Simultaneous ICP readings were obtained directly from the invasive monitoring. Results: Seventy-five measurements were performed on 41 patients. The non-parametric Spearman correlation test revealed a significant correlation at the 0.01 level between the ICP and ONSD value, with correlation coefficient of 0.820. The receiver operating characteristic curve generated an area under the curve with the value of 0.964, and with standard error of 0.22. From the receiver operating characteristic curve, we found that the ONSD value of 5.205 mm is 95.8% sensitive and 80.4% specific in detecting raised ICP. Conclusions: ONSD value of 5.205 is sensitive and specific in detecting raised ICP. Bedside ultrasound measurement of ONSD is readily learned, and is reproducible and reliable in predicting raised ICP. This non-invasive technique can be a useful adjunct to the current invasive intracranial catheter monitoring, and has wide potential clinical applications in district hospitals, emergency departments and intensive care units.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI