مقالات ترجمه شده

رابطه معکوس بین تستوسترون و پمپاژ بطنی ، جریان خون در اندام ها و بافت ها و ظرفیت ورزش در بیماران نارسایی قلبی با اختلال نعوظ

عنوان فارسی

رابطه معکوس بین تستوسترون و پمپاژ بطنی ، جریان خون در اندام ها و بافت ها و ظرفیت ورزش در بیماران نارسایی قلبی با اختلال نعوظ


عنوان لاتین

Inverse Correlation between Testosterone and Ventricle Ejection Fraction, Hemodynamics and Exercise Capacity in Heart Failure Patients with Erectile Dysfunction

مشخصات کلی

سال انتشار 2008
کد مقاله 4507
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 15
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

زمینه و هدف: فعال سازی عصبی هورمونی و اختلال در غلظت های هورمون رشد و تستوسترون در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی گزارش شده است. اختلال در نعوظ در این بیماران شایع است و باعث کاهش کیفیت زندگی در آنها می شود. داده های مشخصی در رابطه با ارتباط بین تستوسترون و جریان خون بافت ها (همودینامیک)، ظرفیت ورزش و عملکرد قلبی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی با اختلال در نعوظ که یک نشانگر اختلال در اندوتلیال است وجود ندارد. هدف این مطالعه تعیین ارتباط سطوح تستوسترون با عملکرد قلب, جریان خون اندام ها (همودینامیک)و ظرفیت ورزش در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی با اختلال در نعوظ. مواد و روش ها: برای پانزده بیمار مبتلا به نارسایی قلبی تست قلبی ریوی راه رفتن روی تردمیل در 6 دقیقه (6’CWT) اجرا و 10 دقیقه بعد، یک تست ورزش حداکثر عملکرد قلبی ریوی انجام شد. همچنین تستوسترون و سایر هورمون ها در زمان استراحت تعیین شد. نتایج: در میان متغیرهای مربوط به همودینامیک فقط فشارخون دیاستولیک در تست 6’CWT با سطوح تستوسترون همبستگی داشت (007/0=P، 66/0-=r). متغیرهای تست های ورزش، شیب نسبت تنفس به حجم دی اکسید کربن که خارج می شود ( VE/VCO2 ) و مصرف اکسیژن همبستگی نشان نداد، به استثناء مسافت در تست ورزش 6’CWT (047/0=P، 5/0=r). عمل پمپاژ بطنی راست و چپ ارتباط معکوسی را با تستوسترون نشان داد ( به ترتیب، 03/0=P، 55/0-=r، 004/0=P، 69/0-=r). نتیجه گیری: سطح تستوسترون با مسافت در تست 6’CWT همبستگی مستقیم داشت و با فشار خون دیاستولیک، عمل پمپاژ بطن راست و چپ در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی با اختلال نعوظ همبستگی معکوس داشت. تشریح دقیق تر مکانیسم های مربوط به عملکرد تستوسترون در این بیماران ضروری است.

چکیده لاتین

Background: Neurohormonal activation and abnormalities in growth hormone and testosterone concentrations have been reported in heart failure (HF). Erectile dysfunction(ED) is common in these patients and contributes to a low quality of life. No data are known regarding the correlation between testosterone and hemodynamics, exercise capacity and cardiac function in HF patients with ED, a marker of endothelial dysfunction. The aim of this study was to correlate testosterone levels with cardiac function, hemodynamic and exercise capacity in HF patients with ED. Materials and Methods: Fifteen HF patients underwent a six-minute treadmill cardiopulmonary walking test (6’CWT) and, ten minutes later, a maximum cardiopulmonary exercise test. Also, testosterone and other hormones were determined at rest. Results: Among hemodynamic variables only diastolic blood pressure on 6’CWT was correlated with testosterone levels(r =- 0.66, p = 0.007). The variables on exercise tests, VE/VCO2 slope and oxygen consumption did not show any correlation, except the distance at 6’CWT (r = 0.50, p = 0,047). Right and left ventricle ejection fraction showed inverse correlation with testosterone (r =- 0.55, p = 0.03 and r =- 0.69, p = 0.004 respectively). Conclusion: Testosterone levels correlated directly with distance at six-minute cardiopulmonary walk test and inversely with diastolic blood pressure, right and left ventricle ejection fraction in heart failure patients with erectile dysfunction. Further elucidation of mechanisms as regards testosterone action in these patients is warranted.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI