مقالات ترجمه شده

بازآرایی شبکه های توزیع متعادل و غیرمتعادل با توجه به شاخص های قابلیت اطمینان

عنوان فارسی

بازآرایی شبکه های توزیع متعادل و غیرمتعادل با توجه به شاخص های قابلیت اطمینان


عنوان لاتین

Balanced and unbalanced distribution networks reconfiguration considering reliability indices

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 4487
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 19
نام مجله Ain Shams Engineering Journal
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

مسئله بازآرایی سیستم توزیع یک فرآیند بهینه سازی پیچیده جهت یافتن یک ساختار با حداقل اتلاف می باشد که در آن لازم است رضایت هر دو طرف، یعنی مصرف کننده ها و شرکت های سیستم توزیع، جلب شود. یکی از مهم ترین پارامترها در این زمینه افزایش قابلیت اطمینان سیستم می باشد. این پارامتر، از یک طرف، رضایت مصرف توان را افزایش می دهد، و از طرف دیگر، منافع اقتصادی شرکت های توزیع را بهبود می بخشد. بازآرایی سیستم توزیع، با توجه به پارامترهای قابلیت اطمینان، به نظر تلاش برای حل مسئله ی بهینه سازی را سخت می کند. در این مقاله، یک روش اصلاح یافته ی تجربی برای سیستم توزیع ارائه شده است. همچنین، به منظور در نظر گرفتن شاخص های قابلیت اطمینان، تعدادی از فرمول های جدید ارائه شده است. موثر بودن روش پیشنهادی در رابطه با سیستم های توزیع تستی متعادل و غیرمتعادل شرح داده شده است.

چکیده لاتین

Distribution system reconfiguration problem is a complex optimization process to find a structure with minimum losses in which the satisfaction of both sides, those are consumers and distribution system companies, need to be met. One of the most significant parameters in this regard is to increase the reliability of the system. This parameter, on one hand, increases the satisfaction of power consumption and on the other hand, improves the economic benefits of distribution companies. Distribution system reconfiguration, considering the reliability parameters, seems to make the attempts to solve the problem of optimization difficult. In this paper, a modified heuristic approach for distribution system has been presented. Also, in order to consider reliability indexes, a number of new formulas have been presented. The effectiveness of the proposed method is demonstrated on balanced and unbalanced test distribution systems.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI