مقالات ترجمه شده

یک مدیریت منابع انعطاف پذیر برای کاربران دارای اولویت در محيط ابر با استفاده از الگوريتم جستوجوی کوکو

عنوان فارسی

یک مدیریت منابع انعطاف پذیر برای کاربران دارای اولویت در محيط ابر با استفاده از الگوريتم جستوجوی کوکو


عنوان لاتین

An Efficient Resource Management For Prioritized Users In Cloud Environment Using Cuckoo Search Algorithm

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 4456
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 8
نام مجله Procedia Technology
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

محاسبات ابری یک مدل است که به صورت تقاضا و سیستم دسترسی مناسب به منابع محاسباتی به اشتراک گذاشته شده است. مشتریان ابر میتوانند یک فرد یا یک انجمن باشند و میتوانند خدمات درخواستی خود را از ارائه دهنده سرویس ابری بدست آورند. پیشرفت در فنآوری، منجر به مهاجرت از دستگاههای رومیزی قدیم به دستگاههای هوشمند تلفن همراه شده است. با افزایش قابل توجه تعداد دستگاههای تلفن همراه و پهنای باند، مشتریان میتوانند بسیاری از وظایف خود را به ابزارها بسپارند تا انجام دهند. همانطور که ممکن است، با قابلیت انعطافپذیری در مسائل، به عنوان مثال، کمبود منابع، انرژی محدود و اتصال به شبکه، مواجه شویم. در واقع، نه تنها یک نقص فنی موقت به وجود خواهد آمد، بلکه نیاز به تحرک احساس خواهد شد. در این مقاله، یک استراتژی تخصیص بار پیشنهاد شده است و تخصیص آن به صورت یک مسئله بهینهسازی با هدف کاهش make span و هزینه های محاسباتی با محدودیتهایی مطرح شده است، که با استفاده از منابع بالا و الگوریتم جستجوی کوکو حل شده است. رویکرد پیشنهاد شده با استفاده از چارچوب Cloudsim ارزیابی شده و نتایج نشان داده است که رویکرد ما بهتر از سایر الگوریتمهای فراشناختی عمل میکند.

چکیده لاتین

Cloud computing is a model which is empowered for on demand and convenient system access to a shared pool of computing resources. The clients of the cloud can be an individual or an association, and can acquire their respective services from cloud service provider. Advances in technologies, lead to the relocation from antiquated desktop devices to smart mobile devices. With a large increase in the number of mobile devices and bandwidth clients can execute as many tasks from their gadgets itself. Be that as it may, with versatility come its innate issues, for example, resource scarceness, finite energy and low network connectivity. This is, indeed, not only a temporary technological inadequacy but intrinsic to mobility and a hindrance that needs to be run over. Here in this paper, a load-aware allocation strategy is proposed and allocation is considered as an optimization problem with the aim of reducing the make span and the computational cost meeting the deadline constraints, with high resource utilization and is solved using Cuckoo-Search algorithm. The proposed approach is evaluated using Cloudsim framework and the results showed that our approach works better than other metaheuristic algorithms.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI