مقالات ترجمه شده

تجزیه و تحلیل یکپارچه از بیان پروفایل miRNA و mRNA در سلول های اندومتری گاو در پاسخ به تحریک لیپوپلی ساکارید

عنوان فارسی

تجزیه و تحلیل یکپارچه از بیان پروفایل miRNA و mRNA در سلول های اندومتری گاو در پاسخ به تحریک لیپوپلی ساکارید


عنوان لاتین

Integrated analysis of miRNA and mRNA expression profiling in bovine endometrial cells in response to lipopolysaccharide-stimulation

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 4437
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 25
نام مجله Microbial Pathogenesis
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

(miRNA) MicroRNAs نقش مهمی در تنظیم بیان ژن ها ایفا می کنند، و آنها را مهمترین منابع برای بررسی مکانیزم های مولکولی می دانند. مکانیزم های مولکولی که در پاسخ های التهابی سلول های اندومتر گاوها ایجاد شده توسط لیپوپلی ساکارید (LPS) مورد بررسی قرار نگرفته اند. در این مطالعه، پروفایل های miRNA و mRNA از سلول های اندومتری گاوی که با تحت تیمار با LPS 1 μg / ml برای 24 ساعته با توالی RNA (RNA-sequencing). مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که LPS باعث ایجاد 20 (11 و 9 ریزشده) miRNA های بیان شده و 108 (90 و 18 ریزپردازنده) mRNA های مختلف بیان شده از سلول های آندومتر گاو می باشد. نتایج به دست آمده برای 5 mRNAs و 4 miRNAs با استفاده از PCR زمان واقعی (qRT-PCR) برای ارزیابی قابلیت اطمینان داده های RNA-seq ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل یکپارچه سازی پروفایل miRNA و mRNA بیان نشان داد 116 جفت جهش ژن هدف miRNA. تجزیه و تحلیل مسیر و KEGG مسیر miRNAs و ژن های هدف بیان ابراز می کند نقش احتمالا miRNAs differentially بیان شده در پاسخ التهابی در سلول های آندومتر گاو ایجاد شده توسط LPS است. قابلیت اطمینان تجزیه و تحلیل آماری از miRNA و داده های mRNA با اندازه گیری بیان 3 جفت جهش ژن miRNA توسط qRT-PCR معتبر بود. نتایج ما بهبود درک نقش نقش miRNA در پاسخ التهابی سلول های آندومتر گاو ایجاد شده توسط LPS است.

چکیده لاتین

MicroRNAs (miRNA) play an important role in regulating gene expression, making them important resources for exploring molecular mechanisms. Molecular mechanisms involved in the inflammatory responses of bovine endometrial cells induced by lipopolysaccharide (LPS) have not been widely studied. In the present study, miRNA and mRNA expression profiling of bovine endometrial cells treated with 1 μg/mL LPS for 24 h were evaluated by RNA-Seq (RNA-sequencing). The results showed that LPS induced 20 (11 up- and 9 down-regulated) differentially-expressed miRNAs and 108 (90 up- and 18 down-regulated) differentially-expressed mRNAs of bovine endometrial cells. The results for 5 mRNAs and 4 miRNAs were evaluated by quantitative real-time PCR (qRT-PCR) to validate the reliability of the RNA-seq data. Integrating analysis of the miRNA and mRNA expression profiles revealed 116 miRNA-target gene pairs. GO and KEGG pathway analysis of differentially expressed miRNAs and target genes predicted the likely roles of differentially expressed miRNAs in inflammatory responses in bovine endometrial cells induced by LPS. The reliability of the integrating analysis of the miRNA and mRNA data were validated by measuring the expression of three miRNA-target gene pairs by qRT-PCR. Our results improve the understanding of the role of miRNA involvement in inflammatory response of bovine endometrial cells induced by LPS.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI