مقالات ترجمه شده

تاثیرات لیپوپلی ساکاریدها بر بلوغ آزمایشگاهی تخمک (سلول)گاوی و مکانیسم های ممکن

عنوان فارسی

تاثیرات لیپوپلی ساکاریدها بر بلوغ آزمایشگاهی تخمک (سلول)گاوی و مکانیسم های ممکن


عنوان لاتین

Effects of lipopolysaccharide on maturation of bovine oocyte in vitro and its possible mechanisms

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 4436
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 17
نام مجله فاقد منبع
نشریه Impact Journals
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

لیپوپلی ساکارید ترشح گنادوتروپین، عملکرد آندومتری و کارایی کاشتن را تخریب می کند. با این حال، اطلاعات کمی در مورد اثرات لیپوپلی ساکارید بر چرخه فعالیت تخمدان ، بخصوص بلوغ تخمک وجود دارد. بنابراین، ما بررسی اثرات لیپوپلی ساکارید بر پتاسیل بلوغ تخمک های گاوی را هدف قرار دادیم. ما فهمیدیم که در معرض لیپوپلی ساکارید به طور معنی داری میزان استخراج اولین جسم قطبی را کاهش می دهد و پیشرفت چرخه سلول را کاهش می دهد. میزان اسپیندل غیر طبیعی به طور معنی داری در تیمار گروه لیپوپلی ساکارید افزایش یافت، با تخریب محلی وسطح فسفری شده میتوژن فعال پروتئین کیناز(p-MAPK) همراه شد. با این حال، تیمار لیپوپلی ساکارید به طور معنی داری سطح گونه های فعال اکسیژن (ROS) درون سلول را و میزان آپوپتوز اولیه در تخمک ها را افزایش داد. پیش آپوپتوزی پروتئین کاسپار-3 و سطح mRNA باکس و سطح پروتئین کاسپاز-3 به طور معنی داری در گروه در معرض لیپوپلی سارید افزایش یافته بود. علاوه براین، سطح هیستون- دایمتیل H3 لیزین 4 (H3k4ME2) به طور معنی داری افزایش یافته بود، در حالیکه سطح های متیلاسیون DNA (5-Mc) و هیستون- دایمتیل H3 لیزین 9(H3K9me2) به شدت در تخمک های تیمار شده با لیپوپلی ساکارید کاهش یافته بود. در بحث، قرار گرفتن در معرض لیپوپلی ساکارید پتانسیل بلوغ تخمک های گاوی بوسیله اثر چرخه سلولی، سلول های بنیادی دینامیک، استرس اکسیداسیونی، و تغییرات اپی ژنتیکی مهار می شود.

چکیده لاتین

Lipopolysaccharide disturbs the secretion of gonadotropin, endometrial function and implantation efficiency. However, there is little information regarding the effects of lipopolysaccharide on cyclic ovary activity, especially oocyte maturation. Therefore, we aimed to investigate the effects of lipopolysaccharide on the maturation potential of bovine oocytes. We found that lipopolysaccharide exposure significantly decreased the first polar body extrusion rate and delayed the cell cycle progression. The abnormal spindle rate was significantly increased in lipopolysaccharide treatment group, accompanied by disrupted localization and level of phosphorylated mitogen-activated protein kinase (p-MAPK). Moreover, lipopolysaccharide treatment significantly increased intracellular reactive oxygen species (ROS) levels and the early apoptotic rate in oocytes. The pro-apoptotic caspase-3 and Bax mRNA levels and caspase-3 protein level were significantly increased, whereas the anti-apoptotic Bcl-2 and XIAP transcript abundance were significantly decreased in lipopolysaccharide exposure group. Furthermore, the dimethyl-histone H3 lysine 4 (H3K4me2) level was significantly increased, while the DNA methylation (5-mC) and dimethyl-histone H3 lysine 9 (H3K9me2) levels were markedly decreased in oocytes treated with lipopolysaccharide. In conclusion, lipopolysaccharide exposure inhibits the maturation potential of bovine oocytes by affecting cell cycle, cytoskeletal dynamics, oxidative stress, and epigenetic modifications.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI