مقالات ترجمه شده

تاثیر لیپوپلی ساکارید روی بیان mRNAها و میکرو RNAهای التهابی در لوله رحم موش

عنوان فارسی

تاثیر لیپوپلی ساکارید روی بیان mRNAها و میکرو RNAهای التهابی در لوله رحم موش


عنوان لاتین

Effect of lipopolysaccharide on the expression of inflammatory mRNAs and microRNAs in the mouse oviduct

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 4435
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 19
نام مجله Reproduction, Fertility and Development
نشریه CSIRO
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

آلودگی با باکتریهای گرم منفی یکی از بزرگترین عوامل التهابات نابهنجار در لوله ی رحم است. پیامدهای آن می تواند شامل ناباروری ناشی از لوله ی رحم و یا حاملگی خارج از رحم باشد. اگاهی از پاسخ های التهابی برای توسعه ی روش های درمانی جدید که ناباروری ناشی از التهاب را محاسبه نماید ضروری است. هدف از مطالعه ی حاضر ارزیابی تاثیر کاربرد درون جلدی (i.p) لیپوپلی ساکارید بدست آمده از باکتری E. coli (LPS) روی بیان حاد mRNAها و میکرو RNAها (miRNAs) در لوله ی رحم است. در روز فحلی، تزریق زیر جلدی 2/0 یا 10 میکروگرم LPS در 100 میکرولیتر نمک بافر فسفات روی موشهای CD1 6 تا 8 هفته ای انجام گرفت. سپس موشها 24 ساعت بعد کشته شده و لوله های رحمی برای آنالیزهای بیان ژن جمع آوری گردید. تاثیر تیمار روی بیان mRNAها و miRNAs بوسیله ی آنالیز واریانس یکطرفه (ANOVA) مورد ارزیابی قرار گرفت. همراه آن میانگین تیمارهای مربوط به رونوشت های با بیان افتراقی (P <0.05) با استفاده از آزمون شفر از هم جدا شدند. تیمار LPS 49 mRNA از 179 mRNAی مورد نظر و 51 تا از 578 miRNAs را (P <0.05) تحت تاثیر قرار داد. میزان انطباق میکروRNAهای پیش بینی شده ی با بیان افتراقی مانند تنظیم کننده های کموکاین و اینترلوکین های متصل به mRNAها با استفاده از پایگاه داده ی microRNA.org استخراج شد. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد که تیمار سیستمیک با LPS باعث القای پاسخ التهابی شدیدی در لوله های رحم موش ها می شود و همچنین باعث شناسایی mRNAهای کلیدی و میکروRNAهای معروف مدوله کننده ی این تاثیرات گردید.

چکیده لاتین

Infection with Gram-negative bacteria is a major cause of aberrant inflammation in the oviduct; consequences can include tubal-based infertility and/or ectopic pregnancy. Understanding the inflammatory response is necessary for the development of novel treatment options that counter inflammation-induced infertility. The aim of the present study was to determine the effect of intraperitoneal (i.p.) administration of Escherichia coli-derived lipopolysaccharide (LPS) on the acute expression of inflammatory mRNAs and microRNAs (miRNAs) in the oviduct. On the day of oestrus, 6- to 8-weekold CD1 mice were injected i.p. with 0, 2 or 10 mg LPS in 100 mL phosphate-buffered saline. Mice were killed 24 h later and the oviducts collected for gene expression analyses. The effect of treatment on the expression of mRNAs and miRNAs was evaluated by one-way analysis of variance (ANOVA), with treatment means of differentially expressed (P , 0.05) transcripts separated using Scheffe´’s test. LPS treatment affected 49 of 179 targeted inflammatory mRNAs and 51 of 578 miRNAs (P , 0.05). The identity of differentially expressed miRNAs predicted as regulators of chemokine and interleukin ligand mRNAs was then extracted using the microRNA.org database. The results of the present study indicate that systemic treatment with LPS induces a robust inflammatory response in the oviducts of mice, and identify key mRNAs and putative miRNAs modulating this effect.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI