مقالات ترجمه شده

خودناتوان سازی ، کمال گرایی ، منبع کنترل و خودکارآمدی : یک انگاره ی مسیر

عنوان فارسی

خودناتوان سازی ، کمال گرایی ، منبع کنترل و خودکارآمدی : یک انگاره ی مسیر


عنوان لاتین

Self-handicapping, perfectionism, locus of control and self-efficacy: A path model

مشخصات کلی

سال انتشار 2014
کد مقاله 4431
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 17
نام مجله Personality and Individual Differences
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

خود ناتوان سازی مشخصه ناتوان سازی عملکرد است که در جمعیت دانشجویان به طور پایدار با پیامدهای منفی مانند کم آموزی تحصیلی و سازگاری روانی ضعیف همراه بوده است. کمال گرایی، منبع کنترل و خودکارآمدی با خودناتوان-سازی پیوند دارند، اما، قبلا با یک چارچوب منسجم بررسی نشده است. بنابراین، این مطالعه، انگاره ای که پیوند کمال گرایی ناهنجار و منبع کنترل بیرونی را با خودناتوان-سازی هم به طور مستقیم و هم غیرمستقیم از طریق تاثیر واسطه ای آنها بر خودکارآمدی بررسی می کند. آزمودنی ها تعداد 79 نفر دانشجو بود که یک نظرسنجی برخط شامل مقیاس های کمال گرایی، منبع کنترل، خودکارآمدی عمومی، و خودناتوان سازی را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که کمال گرایی و منبع کنترل، خودناتوان سازی را پیش بینی می کنند؛ و کمال گرایی، اما نه منبع کنترل بیرونی، خودکارآمدی پایین را پیش بینی می کند. تحلیلهای واسطه ای تاییدی بر خودکارآمدی به عنوان واسطه ی ارتباط میان کمال گرایی، منبع کنترل، و خودناتوان سازی نبود. این یافته ها پیشنهاد می-کند که تعامل ساخت های شناختی اجتماعی ناهنجار مربوط به خودناتوان سازی نیاز به بررسی بیشتر دارد.

چکیده لاتین

Self-handicapping is a performance-debilitating characteristic, which in student populations has been consistently associated with negative outcomes such as academic underachievement and poor psychological adjustment. Perfectionism, locus of control, and self-efficacy have been linked with self-handicapping but have not been previously examined within one cohesive framework. This study, therefore, examined a model linking maladaptive perfectionism and external locus of control to self-handicapping, both directly and indirectly through their mediated effect on self-efficacy. Participants were 79 university students who completed an online survey comprising measures of perfectionism, locus of control, general self-efficacy, and self-handicapping. It was found that perfectionism and locus of control predicted selfhandicapping; and perfectionism, but not external locus of control, predicted low self-efficacy. The mediation analyses found no support for self-efficacy as a mediator of the relationship between perfectionism, locus of control, and self-handicapping. These findings suggest that the interaction of maladaptive social cognitive constructs associated with self-handicapping requires further investigation.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI