مقالات ترجمه شده

تفاوت های فردی در عملکرد ، حجم کاری و استرس در توجه مستمر : خوش بینی و بدبینی

عنوان فارسی

تفاوت های فردی در عملکرد ، حجم کاری و استرس در توجه مستمر : خوش بینی و بدبینی


عنوان لاتین

Individual differences in performance, workload, and stress in sustained attention: Optimism and pessimism

مشخصات کلی

سال انتشار 2009
کد مقاله 4429
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 15
نام مجله Personality and Individual Differences
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

ارتباط میان خوش بینی و بدبینی و احتیاط (گوش به زنگ بودن) بصورت تابعی از درجه ای که نمایش های مختلف، عملکرد را تسهیل می کنند مورد تحقیق قرار گرفته است. بدبینی با تفاوت های وابسته به تکلیف و نمایش در حجم کاری و استرس و استراتژی های مقابله ای ارتباط دارد. تعامل خوش بینی - بدبینی در استرس ( برانگیختگی شدید) مشاهده شده است. هیچ صفتی با تفاوت های عملکردی ارتباط ندارد. بدبینی با استراتژی مقابله ای، مستقل از شرایط آزمایش، ارتباط دارد. نتایج این تحقیق با نظریه منابع شناختی/مقابلهای بیشتر هماهنگ تا نظریه درماندگی آموخته. داده ها نشان می دهند که خوش بینی و بدبینی با هم تعامل دارند. نتایج ، اهمیت در نظر گرفتن توامان پرامترهای تکلیف و ویژگی های فردی را در ارزیابی عملکرد و حجم کاری، و استرس در توجه مستمر متذکر می شوند.

چکیده لاتین

The relationship between optimism, pessimism and vigilance was investigated as a function of the degree to which different display formats facilitated performance across types of perceptual discrimination. Pessimism was associated with display and task dependent differences in workload, stress, and coping strategy. Optimism by pessimism interaction was observed for stress (Tense Arousal). Neither trait was associated with performance differences. Pessimism, but not optimism, was related to coping strategy independent of experimental condition. The results of this study were more consistent with a coping/cognitive resources perspective on optimism and pessimism than with an explanation based on learned helplessness theory. Further, the data supported the contention that optimism and pessimism are correlated but distinct constructs. The results also underscore the importance of considering both task parameters and person characteristics when evaluating the performance, workload, and stress of sustained attention.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI