مقالات ترجمه شده

حسابداری مدیریت استراتژیک و تصمیم گیری: بررسی (نظرسنجی) بانک های نیجریه

عنوان فارسی

حسابداری مدیریت استراتژیک و تصمیم گیری: بررسی (نظرسنجی) بانک های نیجریه


عنوان لاتین

Strategic management accounting and decision making: A survey of the Nigerian Banks

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 4406
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 33
نام مجله Future Business Journal
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این مقاله به بررسی تجربی عملی بودن حسابداری مدیریت استراتژیک (SMA) در بانک های نیجریه، که یک کشور در حال توسعه است، می پردازد. این مقاله، میزان فعالیت و مشارکت SMA در تصمیم گیری استراتژیک را بررسی می کند. داده های نظرسنجی از 71 مدیر بانک در 20 بانک ثبت شده در نیجریه به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش برآورد رگرسیون ساده و آزمون Chi-square (مربع کای) پیرسون استفاده شد. نتایج نشان می دهد که SMA در ویژگی های خود و جهت گیری به سمت شیوه حسابداری مدیریت متمایز است. این مطالعه نشان داد که بانک های نیجریه نسبت به SMA اقدام می کنند؛ که نه به عنوان یک مفهوم، بلکه به عنوان یک اصل عملیات نیز هست، و SMA به طور قابل توجهی به تصمیم گیری استراتژیک در حوزه مزیت رقابتی و افزایش سهم بازار کمک می کند. این مطالعه، ارزشی برای بانک های سایر اقتصاد های در حال توسعه ارائه می کند، که از این استدلال پشتیبانی می کند که می توانند از پذیرش SMA به عنوان بخشی از استراتژی های بانکداری بهره مند شوند.

چکیده لاتین

This paper attempts an empirical examination of the practicality of strategic management accounting (SMA) adoption in banks in Nigeria, a developing country. It investigates the extent of practice and contributions of SMA to strategic decision making. Survey data were obtained from 71 bank managers across 20 registered banks in Nigeria. Simple regression estimation technique and Pearson Chi-square test were used for data analysis. The results suggest that SMA is distinct in its features and orientation towards the practice of management accounting. The study found out that banks in Nigeria practice SMA; not as a concept, but as a principle of operation, and that SMA contributes significantly to strategic decision making in the area of competitive advantage and increased market share. The study offers value for banks in other developing economies in that it supports the argument that they can benefit from SMA adoption as part of banking strategies.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI