مقالات ترجمه شده

کاربرد گاز پیشران با انرژی بالای شکستگی در دیوارهای تزریق گاز در میدان ال فوریال در ایالت منوگاس شمالی ونزوئلا

عنوان فارسی

کاربرد گاز پیشران با انرژی بالای شکستگی در دیوارهای تزریق گاز در میدان ال فوریال در ایالت منوگاس شمالی ونزوئلا


عنوان لاتین

Application of Propellant High-Energy Gas Fracturing in Gas-Injector Wells at El Furrial Field in Northern Monagas State - Venezuela

مشخصات کلی

سال انتشار 2002
کد مقاله 4363
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 7
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

میدان فوریال، واقع در حوزه آبخیز شرقی ونزوئلا به داشتن منابع عظیم نفت با زمین شناسی پیچیده بواسطه گسل و ناهمگونی شناخته شده است. برای بهینه سازی تولید و بازیافت نفت در میدان، اپراتور، PDVSA، یک طرح تزریق گاز پیاده شده است. چندین چاه حفاری شد و به صورت حفره های کامل سوراخ شده با استفاده از تکنولوژی لوله گذاری و تلمبه پوششی کامل گردید. هرچند، نتایج به دست آمده با روش های حفاری مرسوم، عملکرد کمتری نسبت به شاخص های تزریقی مطلوب ، نیمرخ های غیریکنواخت تزریق و نیاز به فشرده سازی بالاتر در تزریقات گاز داشت. ساز و کار آسیب اولیه این کامل سازی به صورت رسوب آسفالتین، ارائه چالش های توانایی شناسایی مناطق آسیب دیده و سپس انتخاب آنها به روش های امن و اقتصادی تحت شرایط غالب تعیین شده است. مشکل دیگر، آسیب امولسیون ایجاد شده بوسیله سامانه گل گسیخته استفاده شده در عملیات حفاری شناسایی شد. پس از بررسی روشهای نفوذ و تحریک در دسترس، تکنیک شکستگی گاز با انرژی بالا به عنوان پیشران برای آزمایشهای میدانی جهت افزایش تزریق انتخاب شد. این مقاله، روش شناسی استفاده شده در معتبر ساختن کاربرد تکنیک گاز پیشران با انرژی بالای شکستگی در چاه های تزریق گاز و استفاده ماده ی سطح-آمیز در طول فعالیت پیشران و ایجاد بیشتر تحریک اضافی در تشکیل تاکید می کند. یک شبیه ساز رایانه ای برای طراحی تیمارهای پیشران و تحلیل اثرات فشار تولید شده روی پیکربندی و طراحی سیم کشی چاه مکانیکی استفاده شد. مزیت اصلی تیمارهای پیشران، قبلیت آن برای تشکیل انتخابی شکستگی خفیف با حداقل آسیب تشکیل می باشد. این مزیت با بهسازی و تغییرات بدست آمده در نیمرخ های تزریقی و بهره وری اثبات شد. تاریخچه وضعیت میدان فوریال اعتبار این تکنولوژی را تایید می کند و دستورا لعمل عملیاتی فراهم می کند و موجب تشکیل تغییرات تزریق می شود. پاسخ های کارنامه تولید برای ارزیابی اثربخشی وضعیت پیشران انتخابی، تغییرات در کارآیی بهسازی را اثبات می کند. تکنیک شکستگی پیشران با انرژی بالا یک جایگزین کم هزینه، ساده و صرفه زمانی برای تکنیک های تحریک پذیری شناخته شده تر برای تیمار انتخابی سازندها ارائه می دهد. اهداف این سند عبارتند از تجربیات حاصل از استفاده از تکنیک، نتایج حاصل شده و چرایی دلیل مفید بودن این روش به ویژه برای چاه های موجود در این.

چکیده لاتین

The Furrial Field located in the Eastern Basin of Venezuela is characterized by large oil reservoirs with complex geology due to faulting and heterogeneity. To optimize oil production and oil recovery in the field, the operator, PDVSA, implemented a gas-injection project. Several wells were drilled and completed as cased-hole completions using through-tubing and casing-gun technology. However, the results obtained with the conventional perforating techniques yielded less than optimum injectivity indices, non-uniform injection profiles, and higher compression requirements on the gas injectors. The primary damage mechanism in these completions was identified as asphaltene deposition, presenting the challenges of being able to identify the damaged zones, and then, to selectively treat them in a safe and economical method under the prevailing conditions. Another problem identified was the emulsion damage caused by the inverted mud system used during drilling operations. After review of the available perforation and stimulation methods, a propellant high-energy gas fracturing technique was selected for field trials to enhance injectivity. The propellant high-energy gas fracturing technique, although not a new technology, was the first application of this process on gas injectors in Venezuela. This paper emphasizes the methodology used to validate the application of the propellant high-energy gas fracturing technique on gas-injection wells and the use of surfactant during propellant activation to further creating an additional stimulating effect in the formation. A computer simulator was used to design the propellant treatments and analyze the effects of generated pressures on the mechanical well configuration and wireline design. The primary benefit of propellant treatments is its capability to selectively create mild fracturing with minimal formation damage. This benefit was demonstrated with the improvements and changes obtained in the injectivity and productivity profiles. The case histories from the Furrial field validate this technology and provide operational guidelines and results in the form of injectivity changes. Production log responses to evaluate effectiveness of selective propellant placement will demonstrate the changes in completion efficiency. The propellant high-energy fracturing technique offers a simple, cost effective, and time-saving alternative to more commonly known stimulation techniques for selective treatment of formations. The objectives of this document are to present the experience gained from applying the technique, the results obtained, and why this method was particularly beneficial to the wells included in this paper.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI