مقالات ترجمه شده

کاربرد فناوری اطلاعات در اقتصاد خلاق: تولید در مقابل صنایع خلاق

عنوان فارسی

کاربرد فناوری اطلاعات در اقتصاد خلاق: تولید در مقابل صنایع خلاق


عنوان لاتین

Application of information technology in creative economy: Manufacturing vs. creative industries

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 4362
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 21
نام مجله Technological Forecasting & Social Change
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

هدف اولیه این مقاله، بررسی توسعه تاریخی کاربرد فناوری اطلاعات، ارتباط آن با استراتژی سازمانی و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی است. اهداف ثانویه، بررسی تجربی روابط بالا و تفاوتهای موجود در روابط میان صنایع خلاق و تولیدی شناسایی قوی ترین خصیصه های فناوری اطلاعات برای موفقیت یک شرکت در هر صنعت در کره است. یافته های تحقیق تایید میکنند که کاربرد فناوری اطلاعات، انواع مختلف مزایای رقابتی مانند کارآیی، تهدید، کارکرد، حمله و یکپارچگی را فراهم می آورد و این مزیت رقابتی، بطورمعناداری در عملکرد سازمانی مشارکت میکند. یافته های تحقیق نشان میدهد که خصیصه های کارآیی و یکپارچگی فناوری اطلاعات، قوی ترین مزایای رقابتی برای سازمانها هستند. این یافته های تحقیق نشان میدهند که استراتژی سازمانی در ارسال عملکرد بالا هم در صنایع خلاق و هم تولیدی، اساسی هستند. شرکتها در صنایع خلاق باید بطورجدی خصیصه های کارآیی و تهدید فناوری اطلاعات را مورد توجه قرار دهند درحالیکه شرکتهایی که در صنایع تولیدی هستند باید عمیقا خصیصه های کارآیی و یکپارچگی فناوری اطلاعات را درنظربگیرند.

چکیده لاتین

The primary purpose of this paper is to review the historical development of the application of IT, its relationships with corporate strategy, and its influence on corporate performance. The secondary purposes are to empirically investigate the above relationships and the differences in these relationships between creative and manufacturing industries and to identify the most powerful IT traits for a firm's success in each industry in Korea. The research findings confirmed that application of IT provides several kinds of competitive advantage such as efficiency, threat, functionality, attack, and integration, and that it significantly contributes to corporate performance. Application of IT plays significant roles in mediating between corporate strategy and performance. The research findings indicate that IT traits of efficiency and integration are the twomost powerful competitive advantages for corporations. These research results indicate that corporate strategy is essential in delivering high corporate performance in both creative and manufacturing industries. Firms in creative industries should seriously consider IT traits of efficiency and threat, while firms in manufacturing industries should deeply take IT traits of efficiency and integration into account.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI