مقالات ترجمه شده

اثرات نانو سیلیکا بر نفوذپذیری گاز ، دوام و مشخصات مکانیکی بتن سبک وزن با مقاومت بالا

عنوان فارسی

اثرات نانو سیلیکا بر نفوذپذیری گاز ، دوام و مشخصات مکانیکی بتن سبک وزن با مقاومت بالا


عنوان لاتین

Effects of nano-silica on the gas permeability, durability and mechanical properties of high-strength lightweight concrete

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 4344
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 12
نام مجله Construction and Building Materials
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

این مطالعه یک بررسی آزمایشگاهی بر روی تاثیر نانو سیلیکا (nS) را بر نفوذپذیری گاز، دوام و مشخصات مکانیکی بتن سبک وزن با مقاومت بالا (HSLWC) را ارائه می‌دهد. برای نمایش اثرات نانو سیلیکا (nS) بر عملکرد بتن، درشت دانه سبک وزن (LWA) از طریق روش اتصال سرد با فرایند پلت کردن (Pelletization) با ترکیب 10% سیمان با 90% خاکستر بادی (FA) ساخته شده است. سپس، کاربرد HSLWCs با جایگزینی حجمی درشت دانه نرمال با ترازهای مختلف 5 اتمام یافته است که عبارتند از (0%، 10%، 20%، 30%، و 40%) با و بدون nS با نسبت آب/ مواد سیمانی ثابت برابر با 0.35 و نسبت ثابت برابر با 20% از FA می‌باشد. بتن در عمر 28 روز و 90 روز برای مقاومت کششی جدایش، شاخص ضریب جذب، نفوذپذیری گاز و مقاومت فشردگی مورد آزمایش قرار گرفته و همچنین مقاومت فشاری 3 و 7 روز نیز انجام شده است. مشاهده شده است که افزایش در جایگزینی درشت دانه سبک وزن بر مشخصات نفوذپذیری و مقاومت تاثیر منفی داشته است. از طرف دیگر، نتایج نشان می‌دهد که با افزودن 3% از nS به HSLWCs موجب کاهش مشخصات منفی درشت دانه سبک وزن شده و باعث افزایش قابل توجه در مشخصات مکانیکی می‌شود در حالی که ضریب جذب و مقادیر نفوذپذیری گاز به ترتیب تا 25% و 40% کاهش یافته است، وقتی که مقادیر در مقایسه با ترازهای جایگزینی یکسان از LWAs بوده است. علاوه بر این، مشاهده شده است که ذرات nS نتایج بهتری نسبت به بتن نرمال در مقایسه با LWCs دارد.

چکیده لاتین

This study presents an experimental investigation on the effect of nano-silica (nS) on the gas permeability, durability and mechanical properties of high strength lightweight concrete (HSLWC). In order to expose the effects of nS on the performance of concrete, the lightweight coarse aggregate (LWA) has been fabricated through cold bonded method by the pelletization process by mixing 10% of cement with 90% of fly ash (FA). Then, the utilization of HSLWCs has been finished off by volumetric substitution of normal coarse aggregate with 5 different levels, namely (0%, 10%, 20%, 30% and 40%) with and without nS at a constant water/binder ratio of 0.35 and a constant ratio of 20% of FA. The concrete has been tested at the age of 28 and 90 days for splitting tensile strength, sorptivity index, gas permeability and compressive strength as well as 3 and 7 days for compressive strength. It has been observed that the increase in the replacement of lightweight coarse aggregate affecting the strength and permeability properties negatively. On the other hand, the results indicate that the addition of 3% nS to HSLWCs reduce the negative properties of lightweight coarse aggregate and leads to remarkable increase in mechanical properties while the sorptivity and gas permeability values have been decreased up to 25% and 40% respectively, when the values compared with the same replacement levels of LWAs. Moreover, it has been found that nS particles have better results on normal concrete compared to the LWCs.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI