مقالات ترجمه شده

تاثیر ترکیب بر روی ضریب پخش متغیر زمانی کلريد و ریز ساختار بتن NMR کم میدان

عنوان فارسی

تاثیر ترکیب بر روی ضریب پخش متغیر زمانی کلريد و ریز ساختار بتن NMR کم میدان


عنوان لاتین

The influence of admixture on chloride time-varying diffusivity and microstructure of concrete by low-field NMR

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 4312
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 23
نام مجله Ocean Engineering
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

نفوذ پذیری کلرید می تواند به عنوان یک شاخص مهم در دوام پذیری استفاده شود. در این مقاله، بر اساس آزمون ورودی در یک شبیه سازی مصنوعی محیط خشک کلرید چرخه خشک-خیس ، اثر چهار مواد معدنی، یعنی فیبرهای بازالت (BF)، خاکستر بادی (FA)، سیلیسیم (SF) و ترکیب ترکیبی FA و SF در نفوذ یون کلرید و ریزساختار در بتن مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این، ضریب نفوذ کلرید بتن با قانون انتشار فیک، و پارامترهای مشخصه منافذ و توزیع اندازه حفره با زمان در معرض قرار گرفتن با استفاده از تکنولوژی رزونانس مغناطیسی هسته ای (NMR) اندازه گیری شد. نتایج نشان می دهد که علاوه بر این افزودنی های مواد معدنی می تواند ضد نفوذ پذیری را افزایش و خواص بتن در زمان در معرض زمان قرار گرفتن را کاهش می دهد . افزون بر این، افزودن SF دارای بیشترین تاثیر کاهش دهنده بر تخلخل است و کاهش اثر FA بر ضریب نفوذ کلرید بتن مهم ترین عامل است ، به ویژه در مرحله بعد . مواد معدنی می تواند توزیع اندازه منافذ در بتن را ، که در آن شعاع دیافراگم 100 ~ 1000 نانومتری پس از زمان در معرض قرار می گیرد، کاهش دهند . در نهایت نیز می توانید ببینید که تاثیر تخلخل ساختاری شعاع دیافراگم 100-1000 نانومتر در بتن در ضریب نفوذ کلرید بیش از تخلخل کل بتن است و همبستگی مثبت قابل قبولی بین تخلخل های ساختاری شعاع 100-100nm در بین و ضریب پخش کلراید وجود دارد.

چکیده لاتین

The permeability of chloride can be used as an important indicator of durability. In this article, based on the ingress test in an artificial simulating dry-wet cycling chloride environment, the influence of four minerals, namely basalt fiber (BF), fly ash (FA), silica fume (SF), and combined FA and SF mixture on the penetration of chloride ions and microstructure in concrete were examined. In addition, the chloride diffusion coefficients of concrete were fitted with Fick's diffusion law, and pore characteristic parameters and pore-size distribution with exposure time were measured by a nuclear magnetic resonance (NMR) technology. The results show that the addition of these mineral admixtures can increase anti-permeability and decrease properties of concrete at the same exposure time. Moreover, the addition of SF has the most obvious decreasing effect on porosity, and the decreased effect of FA on chloride diffusion coefficient of concrete is the most significant, especially at the later stage. Minerals can refine the pore-size distribution in concrete, in which the content of aperture radius 100 ~1000 nm pores decreases after the same exposure time. At last, we can also see that the influence of contributive porosity of aperture radius 100–1000 nm in concrete on chloride diffusion coefficient is more than that of total porosity of concrete, there is a better positive correlation between contributive porosities of radius 100~ 1000 nm in concrete and chloride diffusion coefficients.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI