مقالات ترجمه شده

پیش‌تغلیظ و تعیین تیتانیوم در آب لوله‌کشی، نمونه‌های زمین‌شناختی، و کرم ضد آفتاب با روش CPE-FAAS

عنوان فارسی

پیش‌تغلیظ و تعیین تیتانیوم در آب لوله‌کشی، نمونه‌های زمین‌شناختی، و کرم ضد آفتاب با روش CPE-FAAS


عنوان لاتین

Preconcentration and determination of titanium in tap water, geological and sunscreen cream samples by CPE-FAAS method

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 4297
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 13
نام مجله Beni-Suef University Journal of Basic and Applied Sciences
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

در پژوهش حاضر یک روش استخراج نقطه ابری برای پیش‌تغلیظ مقادیر ناچیز Ti(IV) پس از تشکیل کمپلکس با کاپفرون (فنیل-نیتروزو-هیدروکسی‌آمین آمونیوم) با استفاده از تریتون X-114 به عنوان سورفکتانت مورد استفاده قرار گرفته است. متغیرهای شیمیایی اثرگذار بر جدایی فاز و سیگنال طیف‌سنجی جذب اتمی شعله بهینه‌سازی گردیدند. در pH برابر با 0/3، پیش‌تغلیظ محتوای آنالیت نمونه در حضور (w/v) %07/0 تریتون X-114 و M 5-10×6/8 کاپفرون، امکان دستیابی به حد آشکارسازی (3Sb/m) µg/mL 01/0 Ti(IV) و دامنه خطی µg/mL 00/3-03/0 را میسر نمود. ضریب تشدید و ضریب پیش‌تغلیظ به ترتیب 37 و 30 بود. انحراف معیار نسبی از طریق آزمایش‌های مکرر از شش محلول مجزای µg/mL 67/0 Ti(IV) نیز برابر با %9/3 به دست آمد. روش پیشنهادی به منظور تعیین Ti(IV) در آب لوله‌کشی، شن، فلدسپات، و کرم ضد آفتاب اعمال گردید.

چکیده لاتین

In the presented research, a cloud-point extraction method has been used for the preconcentration of trace amounts of Ti(IV) after complex formation with cupferron (phenylnitroso- hydroxylamine ammonium) using Triton X-114 as the surfactant. The chemical variables affecting the phase separation and the signal of flame atomic absorption spectrometry were optimized. At pH = 3.0, preconcentration of the analyte content sample in the presence of 0.07% (w/v) Triton X-114 and 8.6 × 10−5 M cupferron enabled the detection limit (3Sb/m) of 0.01 μg/mL Ti(IV) and linear range 0.03–3.00 μg/mL to be achieved. The enhancement factor and preconcentration factor were 37 and 30 respectively. The relative standard deviation by repeated assays of six separate solution of 0.67 μg/mL Ti(IV) was also obtained 3.9%.The proposed method was applied to the determination of Ti(IV) in tap water, sand, feldspar, and sunscreen cream.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI