مقالات ترجمه شده

ساختار سیستم مدیریتی توسعه آموزش عالی

عنوان فارسی

ساختار سیستم مدیریتی توسعه آموزش عالی


عنوان لاتین

The Structure of the Managerial System of Higher Education’s Development

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 4247
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 10
نام مجله INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL & SCIENCE EDUCATION
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

فوریت تحقیق به علت ضرورت قانون برنامه ریزی توسعه آموزش عالی در تمامی سطوح مدیریتی است. هدف این مقاله توسعه ساختار سیستم کنترل توسعه آموزش عالی است که پایه و اساس آن درک کیفیت کیفیت آموزش عالی به عنوان عاملی برای توسعه سیستم و تطبیق علاقه مندان به آموزش می باشد. بر اساس تعریف سطوح، انواع کنترل و روشهای فرمانبرداری، نویسندگان یک نوع ساختار اداری نوین با توسعه نظام آموزش عالی را ایجاد کرده اند، از جمله: مجموعه ای از عوامل نظام آموزش عالی؛ مجموعه ای از روابط بین نهادهای مدیریتی توسعه آموزش عالی؛ توالی و پویایی عملکرد؛ معیارهای مدیریت نظام آموزش عالی؛ مجموعه ای از حالتهای عادی برای نمایندگان آموزش عالی؛ سطح آگاهی از عوامل آموزش عالی در تصمیم گیری های مدیریتی. این مقاله برای محققان و متخصصان در زمینه توسعه آموزش عالی در نظر گرفته شده است.

چکیده لاتین

The research urgency is caused by necessity of planning regulation of higher education development at all levels of management. The purpose of this article is to develop the structure of a control system of higher education development, the Foundation of which is understanding of the quality of higher education as factor for development of the system and reconcile of the education agents’ interest. Based on the definition of levels, types of control and methods for subordination, the authors have developed an innovative governance structure with the development of higher education system, including: a set of agents of higher education system; a set of relations between entities of management of higher education’s development; the sequence and dynamics of functioning; criteria for management of higher education system; a set of normalized states for agents of higher education; the level of awareness of higher education’ agents in making managerial decisions. This article is intended for researchers and specialists in the field of development of higher education.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI