مقالات ترجمه شده

اضطراب جدایی در بزرگسالی

عنوان فارسی

اضطراب جدایی در بزرگسالی


عنوان لاتین

Separation anxiety in the elderly

مشخصات کلی

سال انتشار 2003
کد مقاله 4242
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 7
نام مجله Anxiety Disorders
نشریه Elsevier
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

اضطراب جدایی در کودکان و جوانان بررسی شده است اما این کار در بزرگسالان کمتر انجام شده است. این مطالعه با هدف بررسی همبستگی های اجتماعی- جمعیتی و روانی و جسمی اضطراب جدایی در بزرگسالان انجام شد. ۸۶ بیمار سرپایی با سن ۶۲ تا ۸۷ سال از مراکز مراقبت های اولیه درمانی انتخاب شدند. وجود اختلال‌های عاطفی و اضطراب DSM-IV قبلی با استفاده از مصاحبه بالینی ساختاری بررسی شد. افراد همچنین چند پرسشنامه خودسنجی درمورد اضطراب حالت و صفت و اضطراب جدایی بزرگسالی و جوانی تکمیل نمودند. نمرات اضطراب جدایی بزرگسالی با نمرات اضطراب جدایی (r =0.52, P < .001) اضطراب صفت (r =0.55, P < .001) و اضطراب امتحانی (r = .66, P < .001) نوجوانی و همچنین سن کمتر (r = .39, P < .001) ارتباط داشت. نمرات اضطراب جدایی بالاتر در بزرگسالی با سابقه بیشتر هرگونه اختلال اضطراب (t = 3.74, df = 84, P < .001) یا اختلال عاطفی (t = 2.12, df = 84, P < .05).ارتباط داشت. با این حال، اضطراب جدایی اضطاب با افزایش سن، بیوه بودن، تنها زندگی کردن یا سلامت جسمی ضعیف ارتباط نداشت. درمانگرانی که روی افراد سالمند مشغول به کار هستند، باید این نوع اضطراب را به طور مرتب بررسی کنند، زیرا ممکن است الگوی اضطراب و اختلالات عاطفی دیگر را پیچیده کرده و نیازمند اشکال خاصی از مداخله باشد

چکیده لاتین

Separation anxiety has been studied in children and young adults but little is known about this form of anxiety in older people. This study aimed to examine socio-demographic, psychological and physical health correlates of separation anxiety in the elderly. Eighty-six ambulatory subjects aged 62–87 years were recruited fromprimary medical care practices to participate in this study. The presence of lifetime DSM-IV affective and anxiety disorders was determined by structured clinical interview. Subjects also completed a battery of selfreport questionnaires measuring levels of state and trait anxiety, juvenile and adult separation anxiety. Adult separation anxiety scores weremoderately correlated with juvenile separation anxiety scores (r ¼ :52, P < :001), trait anxiety (r ¼ :55, P < :001) and state anxiety scores (r ¼ :66, P < :001), as well as younger age (r ¼ :39, P < :001). Higher adult separation anxiety scores were also associated with a lifetime history of any anxiety disorder (t ¼ 3:74, df ¼ 84, P < :001) or any affective disorder (t ¼ 2:12, df ¼ 84, P < :05). However, adult separation anxiety was not associated with increasing age, being widowed, living alone or poorer physical health. Clinicians working with the elderly need to routinely explore this form of anxiety as it may complicate the pattern of presentation of other anxiety and affective disorders, and require specific forms of intervention.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI