مقالات ترجمه شده

تاثیر برنامه آموزشی مستمر در اصلاح درک شده در کیفیت بهداشتی ارائه شده توسط متخصصان بهداشت

عنوان فارسی

تاثیر برنامه آموزشی مستمر در اصلاح درک شده در کیفیت بهداشتی ارائه شده توسط متخصصان بهداشت


عنوان لاتین

The impact of a continuing training program on the perceived improvement in quality of health care delivered by health care professionals

مشخصات کلی

سال انتشار 2018
کد مقاله 4233
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 11
نام مجله Evaluation and Program Planning
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

مطالب علمی بیشماری در مورد عوامل موثر بر درک بیماران از کیفیت بهداشت وجود دارد. با اینحال کارهای نشر شده اندکی وجود دارد که نقطه نظرات متخصصان بهداشت را بررسی می نماید. این مقاله بدنبال تحلیل مشترک دو استراتژی سامانی است که فعالیت بهداشتی حرفه ای را مشخص نمی نماید یعنی: آموزش مستمر و کیفیت مراقبت. هدف بررسی نظرات متخصصان و پرستارها در مورد اصلاح کیفت بهداشتی بعد از یک برنامه "آموزشی تحت عمل" می باشد. روش ارزیابی طراحی شد که کلیه متغیرهای اصلی دخیل در کیفیت مراقبت را شامل می شد. پرسشنامه آنلانی نیز برای جمع آوری نظرات در مورد اثرات برنامه آموزشی تهیه شد. 184 پرستار و 180 متخصص پزشکی در این برنامه شرکت کرده و از همه آنها خواسته شد تا پرسشنامه را تکمیل کنند. تحلی آماری توصیفی و استنباطی انجام شد و نتایج نشان داد که رابطه مستقیمی بین درک این مسائل وجود دارد: رضایت، صلاحیت حرفه ای، روش آموزشی، بهینه سازی منابع بهداشتی و کیفیت مراقبت.

چکیده لاتین

There is abundant scientific literature concerning factors that affect patients’ perceptions of the quality of health care. However, there are few published works that consider the opinions of health care professionals. This article aims to conjointly analyse two organisational strategies that determine professional health care practice: continuous training and quality of care. The objective is to examine the opinions of physicians and nurses on the improvement of the quality of care after a ‘learning by doing’ program. An evaluation method was designed that integrates the main variables that intervene in quality of care. An online questionnaire was utilised for collecting opinions on the effects of the training program. A total of 184 nurses and 180 other medical professionals participated in the program and all of them were asked to complete the questionnaire. A descriptive, and inferential statistical analysis was undertaken and results showed that there is a direct relationship between perceptions about: satisfaction, professional competence, training modality, optimisation of health resources and quality of care.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI