مقالات ترجمه شده

اثرات رفلکسولوژی دست بر سطح اضطراب در بیماران آنژیوگرافی عروق کرونر: آزمونی تصادفی و کنترل شده

عنوان فارسی

اثرات رفلکسولوژی دست بر سطح اضطراب در بیماران آنژیوگرافی عروق کرونر: آزمونی تصادفی و کنترل شده


عنوان لاتین

The effect of hand reflexology on anxiety in patients undergoing coronary angiography: A single-blind randomized controlled trial

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 4216
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 12
نام مجله Complementary Therapies in Clinical Practice
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

سابقه و هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثرات رفلکسولوژی دست بر سطح اضطراب در بیماران آنژیوگرافی عروق کرونر ایجاد شده است. مواد و روشها: در اين کارآزمايي باليني، 80 بيمار واجد شرايط > 6 ماه مورد بررسی قرار گرفتند. بیماران به طور تصادفی انتخاب شدند و مراقبت‌های معمول به علاوه رفلکسولوژی دست یا یک ماساژ دست ساده را دریافت کردند. داده‌ها با استفاده از پرسش نامه اضطراب امتياز حالت اسپيلبرگر جمع آوری شد. سطوح اضطراب هر دو گروه قبل ازT0 و 30 دقیقه T1 و 1 ساعت بعد از مداخله T2 اندازه گیری شد. يافته ها: ميانگين سطح اضطراب در گروه تحت درمان از 57.54 در ابتداي شروع فرآیند به 55.47 بعد از مداخله کاهش يافت (P = 0.0001). مقادیر در گروه کنترل شده به ترتیب 54.27 و 4/51 بود. دو گروه دارای داده های آماری با تفاوت معنی دار در میانگین نمرات اضطراب در T0 و T1 P)= 0.003)، T1 و T2 و T0 و T2 P)= 0.0001) بودند.

چکیده لاتین

Background: This study aimed to evaluate effects of hand reflexology on anxiety level in coronary angiography patients. Materials and methods: This clinical trial recruited 80 eligible patients >6 months. The patients were randomly assigned to receive routine care plus either hand reflexology or a simple hand massage. Data were collected using the Spielberger State-Trait Anxiety Inventory. Both groups' anxiety levels were measured before (T0) and 30 min (T1) and 1 h after the intervention (T2). Findings: The mean anxiety level in the intervention group decreased from 57.54 at baseline to 55.47 after the intervention (P ¼ 0.0001). The values in the control group were 54.27 and 51.4, respectively. The two groups had statistically significant differences in the mean scores of anxiety at T0 and T1 (P ¼ 0.003), T1 and T2, and T0 and T2 (P ¼ 0.0001). Conclusion: Hand reflexology could effectively decrease anxiety in coronary angiography patients.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI