مقالات ترجمه شده

تغییر تعادل دینامیکی در عرض سه هفته پس از اتصال یک بخش پای پروتز جدید

عنوان فارسی

تغییر تعادل دینامیکی در عرض سه هفته پس از اتصال یک بخش پای پروتز جدید


عنوان لاتین

Dynamic balance changes within three weeks of fitting a new prosthetic foot component

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 4206
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 13
نام مجله Gait & Posture
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

تعادل در حین پیاده روی اهمیت زیادی برای مصرف کننده های پروتز دارد و ممکن است راه رفتن را در طول مشاهدات و ارزیابی پای تحت تاثیر قرار دهد. هدف از این مطالعه این است که تعیین کنیم آیا در تعادل پیاده روی در طول یک دوره سازگاری پس از نصب یک جزء پروتز جدید تغییر رخ می دهد. محدوده پايداری در جهت میانی-جانبی (MOSML) و حاشیه ناپايداری قدامي (AIM) برای تعيين تعادل پویا از 21 قطع عضو در دو طرف در طی پیاده روی بیش از حد استفاده شد. شرکت کنندگان آزمایش را با دو پای مصنوعی که حاوی محدودیت های حرکتی / تعادل متضاد بودند انجام دادند یکی از . پاها فعالیت عالی همانند پروتز شان و پای دیگر با فعالیت پایین تر داشت. شرکت کنندگان قبل از (بازدید 1) و پس از (بازدید 2) در یک دوره سازگاری 3 هفته ای در هر پا مورد ارزیابی قرار گرفتند. با افزایش فعاليت اجزا ، MOSML در طرف پروتز کاهش يافته و در سمت سالم جانبی از Visit 1 تا Visit 2 افزايش يافته و از بین رفتن اختلاف قابل توجه بين اعضای درونی در Visit 1 مشاهده شد(. Visit Sound 1 = 0.062 m، = 0.075 mپروتز ، p = 0.018؛ بازدید 2 سالم = 0.066 متر، پروتز = 0.074 متر، p = 0.084). چنین تغییری در پای با فعالیت پایین مشاهده نشد (بازدید 1 صدا = 0.064 متر، پروتز = 0.077 متر، 0.007p= ؛ صدا 2 =0.063. متر، پروتز = 0.080 متر، 001/0p< ) تغییرات قابل توجه در AIM در بازدید 2 مشاهده شد (بازدید 1: -0.16 (0.08) متر، بازدید 2: -0.17 (0.08) متر؛ F = 23.396، p <0.01 ). این یافته ها نشان می دهد که تغییر در تعادل در حین پیاده روی می تواند پس از دریافت اولیه یک دستگاه اتفاق بیفتد، صرف نظر از این که آیا جزء همان دسته عملكردی است كه فرد از آن استفاده می كند.

چکیده لاتین

Balance during walking is of high importance to prosthesis users and may affect walking during baseline observation and evaluation. The aim of this study was to determine whether changes in walking balance occurred during an adaptation period following the fitting of a new prosthetic component. Margin of stability in the medial-lateral direction (MOSML) and an anterior instability margin (AIM) were used to quantify the dynamic balance of 21 unilateral transtibial amputees during overground walking. Participants trialled two prosthetic feet presenting contrasting movement/balance constraints; a Higher Activity foot similar to that of their own prosthesis, and a Lower Activity foot. Participants were assessed before (Visit 1) and after (Visit 2) a 3-week adaptation period on each foot. With the Higher Activity component, MOSML decreased on the prosthetic side, and increased on the sound side from Visit 1 to Visit 2, eliminating a significant inter-limb difference apparent at Visit 1 (Visit 1–sound =0.062 m, prosthetic =0.075 m, p=0.018; Visit 2–sound= 0.066 m, prosthetic = 0.074 m, p =0.084). No such change was seen with the Lower Activity foot (Visit 1–sound =0.064 m, prosthetic =0.077 m, p=0.007; Visit 2–sound =0.063 m, prosthetic =0.080 m, p < 0.001). Significant changes in AIM were observed at Visit 2 (Visit 1: −0.16 (0.08) m, Visit 2: −0.17 (0.08) m; F =23.396, p < 0.01). These findings suggest that changes in balance during walking can occur following the initial receipt of a device regardless of whether the component is of the same functional category as the one an individual is accustomed to using.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI