مقالات ترجمه شده

برنامه ریزی بهینه ی هاب های برق و گرمایشی تحت مسائل اقتصادی و محیطی در حضور مدیریت بار حداکثری

عنوان فارسی

برنامه ریزی بهینه ی هاب های برق و گرمایشی تحت مسائل اقتصادی و محیطی در حضور مدیریت بار حداکثری


عنوان لاتین

Optimal scheduling of heating and power hubs under economic and environment issues in the presence of peak load management

مشخصات کلی

سال انتشار 2018
کد مقاله 4194
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 20
نام مجله Energy Conversion and Management
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

مسائل مالی همیشه یکی از اولویت های اصلی در برنامه ریزی سیستم های انرژی بوده اند. اگرچه این سیستم ها قادرند برای برآورده سازی چندین نوع تقاضای انرژی عمل کنند، اما گسیل بوجود آمده توسط این سیستم ها یک مسئله چالش برانگیز می باشد. از زمان بهبود هر یک از مسائل اشاره شده، اثرات منفی بر روی مسئله دیگر داشته اند در نتیجه یک راه حل تبادلی لازم است بین این مسائل بدست آید. در این مقاله، یک مدل چند هدفه جهت برآورده سازی اهداف اقتصادی و محیطی سیستم انرژی هاب در حضور برنامه پاسخ تقاضا ارائه شده است. در مقاله پیشنهادی، روش های برآورده سازی فازی حداکثر-حداقلی و ε محدودیت برای حل و انتخاب راه حل تبادلی به کار رفته اند. علت اصلی اجرای برنامه پاسخ تقاضا کاهش هزینه عملیات و بهبود عملکرد محیطی سیستم انرژی هاب می باشد. در حقیقت، برنامه پاسخ تقاضا چند درصد از بار را از دوره های حداکثری به دوره های غیر حداکثری انتقال می دهد تا منحنی بار را پایدار کند که این کار منجربه کاهش هزینه و گسیل می شود. یک برنامه نویسی خطی عدد صحیح مختلط جهت شبیه سازی مدل پیشنهادی مورد استفاده قرار گرفته است و از نرم افزار سیستم مدلسازی هندسی کلی برای حل آن استفاده شده است. یک سیستم نمونه ی انرژی هاب که دارای منابع انرژی تجدید پذیر و غیر تجدید پذیر می باشد مورد مطالعه قرار گرفته است و نتایج مقایسه برای تصدیق بازده تکنیک های پیشنهادی مورد مطالعه قرار گرفته اند.

چکیده لاتین

Financial issues have been always one of major priorities in scheduling of energy systems. Although these systems are able to serve several types of energy demands but generated emission by these systems is a challenging problem. Since improvement of each one of mentioned issues has negative effects on the other issue therefore a trade-off solution is necessary to be obtained between these issues. In this paper, a multi-objective model has been presented to satisfy both economic and environmental objectives of a hub energy system in the presence of demand response program. In the proposed paper, ε-constraint and max–min fuzzy satisfying methods have been employed to solve and select the trade-off solution. The main reason of implementation of demand response program is to reduce operation cost and improve environmental performance of hub energy system. In fact, demand response program transfers some percentage of load from peak periods to off-peak periods to flatten load curve which leads to reduction of cost and emission. A mixed-integer linear programming has been used to simulate the proposed model and general algebraic modeling system software has been utilized to solve it. A sample hub energy system containing renewable and non-renewable energy resources has been studied and comparison results are presented to validate efficiency of proposed techniques.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI