مقالات ترجمه شده

کاهش انتشار PM, NOx و CO2 از طریق سیاستهای مدیریت سرعت در اروپا

عنوان فارسی

کاهش انتشار PM, NOx و CO2 از طریق سیاستهای مدیریت سرعت در اروپا


عنوان لاتین

PM, NOx and CO2 emission reductions from speed management policies in Europe

مشخصات کلی

سال انتشار 2011
کد مقاله 4193
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 9
نام مجله Transport Policy
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

کاهش سرعت، رتبه را در میان طرحهای مشترک برای بهبود امنیت ترافیک ارزیابی می کند . اخیرا بسیاری از خیابانهای شهری و یا کل مناطق به 30 kph کاهش یافته و در خیلی از کشورهای اروپایی، حداکثر سرعت مجاز کامیونها در آزادراهها در حال بحث است . با این حال، در کنار مشارکت در امنیت ترافیک ، کاهش حداکثر سرعت برای محیط زیست به دلیل کاهش مصرف سوخت مربوطه و انتشار کمتر ، سودمند درنظر گرفته شده است . با این حال ، این ادعاها اغلب ناپایدار است . برای رسیدن به تاثیر سیاستهای مدیریت سرعت روی انتشار گاز ، این مقاله تاثیر انواع مختلف ترافیک ( ترافیک شهری به جای بزرگراهی) باشیوه های مختلف مدلسازی ( میکروسکوپی به جای ماکروسکوپی ) بررسی می کند . انتشار گازها برای انواع سرعت وسایل نقلیه با ابزار VeTESS با استفاده از چرخه های رانندگی دنیای واقعی محاسبه شده و با نتایج بدست آمده با استفاده از شیوه های ماکروسکوپی شبه Copert تعمیم یافته مقایسه می کند . ما تغییر نسبی را در آلودگی های منتشر شده قبل و بعد از پیاده سازی معیار کاهش سرعت برای خودروهای مسافربری روی جاده های محلی (50–30 kph) و کامیونها روی آزادراهها (90–80 kph ) تحلیل کرده ایم . نتایج نشان می دهد که انتشار برخی الودگی های کلاسیک برای تحقیق انجام شده ، افزایش یا کاهش قابل توجهی ندارد . برای خودروهای مسافربری ، هر دو شیوه صرفا تغییرات اندکی را برای انتشار NOx و CO2 نشان می دهد . برای PM ، شیوه ماکروسکوپی ، افزایش متوسطی را در انتشار پیش بینی می کند، در حالی که نتایج میکروسکوپی نشان دهنده کاهش قابل توجهی است . تاثیرات طرحهای کاهش خاص سرعت روی انتشار PM از کامیونها مبهم است ، اما حداکثر سرعت کمتر برای کامیونها ، به صورت پایدار منجر به انتشار کمتر CO2 و مصرف کمتر سوخت شد . این نتایج نشان دهنده عدم اطمینانهای علمی است که سیاستگذاران درنظر گرفتن پیاده سازی سیاستهای مدیریت سرعت با آن مواجه هستند .

چکیده لاتین

Speed reduction measures rank among the most common schemes to improve traffic safety. Recently many urban streets or entire districts were converted into 30 kph zones and in many European countries the maximum permissible speed of trucks on motorways is under discussion. However, besides contributing to traffic safety, reducing the maximum speed is also seen as beneficial to the environment due to the associated reduced fuel consumption and lower emissions. These claims however are often unsubstantiated. To gain greater insight into the impact of speed management policies on emissions, this paper examines the impact on different traffic types (urban versus highway traffic) with different modelling approaches (microscopic versus macroscopic). Emissions were calculated for specific types of vehicles with the microscopic VeTESS-tool using real-world driving cycles and compared with the results obtained using generalized Copert-like macroscopic methodologies. We analyzed the relative change in pollutants emitted before and after the implementation of a speed reduction measure for passenger cars on local roads (50–30 kph) and trucks on motorways (90–80 kph). Results indicate that emissions of most classic pollutants for the research undertaken do not rise or fall dramatically. For the passenger cars both methods indicate only minor changes to the emissions of NOx and CO2. For PM, the macroscopic approach predicts a moderate increase in emissions whereas microscopic results indicate a significant decrease. The effects of specific speed reduction schemes on PM emissions from trucks are ambiguous but lower maximums speed for trucks consistently result in lower emissions of CO2 and lower fuel consumption. These results illustrate the scientific uncertainties that policy makers face when considering the implementation of speed management policies.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI