مقالات ترجمه شده

برنامه های پاسخ گویی بار غیرخطی برای مشتریان مسکونی با مدل های رفتار غیرخطی

عنوان فارسی

برنامه های پاسخ گویی بار غیرخطی برای مشتریان مسکونی با مدل های رفتار غیرخطی


عنوان لاتین

Multi-market demand response using economic model predictivecontrol of space heating in residential buildings

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 4184
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 24
نام مجله Energy and Buildings
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

برای کاهش مشکلات زیست محیطی نیروگاه های حرارتی، آلودگی های گازهای گلخانه ای نیروگاه ها وارد مسئله در مدار قرارگیری نیروگاه ها (UC) شده اند. علاوه بر این، مدیریت طرف تقاضا به عنوان استراتژی موثری می تواند مشکلات زیست محیطی و امنیت انرژی را برطرف کند. بنابراین مشتریان مسکونی به عنوان یکی از گروه های اصلی مشتریان، باید در مسائل UC و برنامه ریزی تولید شرکت داده شوند. در این مطالعه، پیاده سازی برنامه های پاسخ گویی بار (DR) در مسئله UC مدل سازی شده اند. برنامه های DR پیاده سازی شده، برنامه های DR غیرخطی (NDR) نامیده شده اند چرا که مدل های رفتار یرخطی را برای مشتریان مسکونی در نظر گرفته اند. بعلاوه مقدار هزینه مرتبط با پیاده سازی برنامه های NDR در مسئله UC UC-NDR مدل سازی شده اند و نشان داده شده است که مشارکت مشتریان در مسئله UC-NDR می تواند در کاهش هزینه و آلودگی های گازهای گلخانه ای نیروگاه های حرارتی ثمربخش باشد. بعلاوه نتیجه گیری شده است که مطالعات جامع برای مدل سازی دقیق رفتار مشتریان مسکونی مورد نیاز است چرا که مدل های رفتاری مختلف به راه حل ها و نتایج مختلفی برای مسئله UC-NDR منجر می شود.

چکیده لاتین

Several studies have evaluated the potential for residential buildings participating in demand responseprograms based on the day-ahead electricity market prices. However, little is known about the bene-fits of residential buildings providing demand response by engaging in trading on the intraday market.This paper presents a simulation-based study of the performance of an economic model predictive con-trol scheme used to enable demand response through parallel utilization of day-ahead market pricesand intraday market trading. The performance of the control scheme was evaluated by simulating tenapartments in a residential building located in Denmark through a heating season (four months) usinghistorical market data. The results showed that the addition of intraday trading to the more conventionalday-ahead market price-based control problem increased the total cost savings from 2.9% to 5.6% inthe existing buildings, and 13%–19% in retrofitted buildings with higher energy-efficiency. In the existingbuilding the proposed control scheme traded on average 12.7 kWh/m2on the intraday market throughoutthe simulation corresponding to 21% of the reference consumption. For a retrofitted building the tradedvolume was 9.6 kWh/m2which corresponds to 52% of the reference consumption. These results suggestthat the benefits of considering intraday market trading as a demand response incentive mechanismapply to a wide range of buildings.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI