مقالات ترجمه شده

شناسایی متغیرهای سازمانی تأثیرگذار بر ویژگی های اداری مدیریت پروژه و تجزیه و تحلیل همبستگی آنها در سازمان های پروژه محور ایرانی صنعت ساخت و ساز

عنوان فارسی

شناسایی متغیرهای سازمانی تأثیرگذار بر ویژگی های اداری مدیریت پروژه و تجزیه و تحلیل همبستگی آنها در سازمان های پروژه محور ایرانی صنعت ساخت و ساز


عنوان لاتین

Identifying organizational variables affecting project management office characteristics and analyzing their correlations in the Iranian project-oriented organizations of the construction industry

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 4179
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 22
نام مجله International Journal of Project Management
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

امروزه، استفاده از دانش مدیریت پروژه توسط سازمان های پروژه محور برای استفاده بهینه از منابع و افزایش بهره وری اجتناب ناپذیر است. یک نهاد سازمانی که معمولاً "اداره مدیریت پروژه" نامیده می شود، می تواند مسئول دانش مدیریت پروژه و توسعه دهنده سیستماتیک باشد، که می تواند مدیریت آن پروژه ها را تحت حوزه خود متمرکز و هماهنگ کند. از آنجا که سازمان ها دارای ابعاد مختلف زمینه ای و ساختاری هستند، ادارات مختلف مدیریت پروژه ای را از نظر ویژگی های ساختاری و عملکردی آنها انتظار داریم. این مقاله به جستجوی متغیرهای موجود در زمینه سازمان های صنعت ساخت و ساز می پردازد، که روابط معنی داری با ویژگی های دفاتر مدیریت پروژه دارند. بطوریکه با تجزیه و تحلیل این روابط، می توانیم دفاتر مدیریت پروژه کارآمدتری را طراحی و پیاده سازی کنیم. در نهایت، از 29 متغیر زمینه سازمانی که تأثیر تعیین کننده ای بر ویژگی های ادارات مدیریت پروژه داشته اند، تنها 9 متغیر تأثیر معنی داری بر آنها داشتند، که در این مقاله بر آنها تمرکز می شود.

چکیده لاتین

Today, applying project management knowledge by project oriented organizations for optimal use of resource and increasing productivity is inevitable. An organizational entity generally called “ProjectManagement Office” can be responsible for project management knowledge and systematic developer of it which can centralize and coordinate management of those projects under its domain. Since organizations have different contextual and structural dimensions,we expect different projectmanagement offices in terms of their structural and functional characteristics. This article is searching for variables in the context of organizations in construction industry which have significant relationships with project management offices' characteristics. So that by analyzing these relations we can design and implement more efficient project management offices. Finally, from 29 organizational context variables which had been thought to have decisive impact on project management offices' characteristics only 9 variables had significant impact on them in which this paper focuses on.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI