مقالات ترجمه شده

مدیریت منابع انسانی و رفاه کارمند : به سوی چارچوب تحلیلی جدید

عنوان فارسی

مدیریت منابع انسانی و رفاه کارمند : به سوی چارچوب تحلیلی جدید


عنوان لاتین

Human resource management and employee well-being: towards a new analytic framework

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 4175
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 21
نام مجله HUMAN RESOURCE MANAGEMENT JOURNAL
نشریه John Wiley & Sons
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

مدل سود و منفعت دوجانبه بیان می کند که مدیریت منابع انسانی HRM باید از افراد و سازمان ها بهره مند شود. با این حال، مدل های مهم و برجسته در نظریه و پژوهشHRM عمدتا بر روش هایی جهت بهبود عملکرد تمرکز می کنند و نگرانی ها و منافع کارمند به عنوان عامل ثانویه مورد توجه قرار می گیرد. علاوه براین، فشارهای موجود در کار و جامعه، تهدید فزاینده ای برای رفاه کارمند هستند. اگر نگرانی های کارمندان و تهدیدات مختلف برای رفاه انان به طور جدی در نظر گرفته شوند، چارچوب تحلیلی مختلفی برایHRM مورد نیاز است. این مقاله رویکردی را برایHRM تعیین می کند که فعالیت های طراحی شده برای افزایش رفاه و رابطه ی کاری مثبت را در اولویت قرار می دهد و بیان می کند که این دو عامل بیان شده، ضروری و مهم هستند. شواهدی برای حمایت از فعالیت ها ارائه شده و بیان می شود که این ها دارای پتانسیلی برای بهبود عملکرد فردی و سازمانی هستند. بنابراین، این رویکرد مسیری را برای منافع دوجانبه ارائه می دهد. پیامدهای پژوهشی و سیاسی این رویکرد مورد بحث قرار می گیرند.

چکیده لاتین

The mutual gains model suggests that HRM should benefit both individuals and organisations. However, the dominant models within HRMtheory and research continue to focus largely on ways to improve performance, with employee concerns very much a secondary consideration. Furthermore, pressures at work and in society more widely are creating an increasing threat to employee well-being. If employee concerns and the threats to well-being are to be taken seriously, a different analytic framework for HRMis required. The article sets out an alternative approach to HRM that gives priority to practices designed to enhance well-being and a positive employment relationship, proposing that both elements are essential. Evidence is presented to support the choice of practices and to argue that these also hold the potential to improve both individual and organisational performance. It therefore offers a different path to mutual gains. The research and policy implications of this approach are discussed.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI