مقالات ترجمه شده

مدلسازی مالی و برنامه ریزی بهبود برای صنعت بیمه زندگی با استفاده از یک مدل هیبریدی MCDM مبتنی بر دانش خام و تعریف نشده

عنوان فارسی

مدلسازی مالی و برنامه ریزی بهبود برای صنعت بیمه زندگی با استفاده از یک مدل هیبریدی MCDM مبتنی بر دانش خام و تعریف نشده


عنوان لاتین

Financial modeling and improvement planning for the life insurance industry by using a rough knowledge based hybrid MCDM model

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 4169
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 25
نام مجله Information Sciences
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

مدلسازی مالی برای صنعت بیمه زندگی ، دو مشکل اساسی را شامل می شود : (1) انتخاب متغیرهای حداقل و بحرانی برای مدلسازی هنگامی که بی دقتی و عدم درک و روابط متقابل مابین ویژگی های متعدد را در نظر بگیریم و (2) اندازه گیری اندازه گیری اثرات هم افزای محتمل میان متغیره و ابعادی که ممکن است انحرافات نامطلوبی را برای یک مدل ارزیابی ایجاد کند . برای غلبه برا ین مشکلات ، این مقاله یک رویکرد هیبریدی دو مرحله ای را پیشنهاد می کند : دانش مالی خام که نخست بازیابی می شود و سپس ویژگیهای بدست آمده با استفاده از روشهای تصمیم گیری مبتنی برا انتگرال فازی ، اندازه گیری و ادغام می شوند . نوآوری اصلی این مطالعه ، استفاده از رویکردهای بازیابی دانش خام و اندازه گیریهای فازی برای بررسی اثرات هم افزایی روی عملکرد مالی می باشد . انتظار می رود که این رویکرد از بیمه گران حمایت کند تا به طور سیستمی عملکرد مالی خودشان را بهبود بخشند . گروهی از شرکتهای بیمه زندگی در تایوان مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند و یافته ها حاکی از وجود اثرات هم افزای مرتبط میان معیارهای اصلی است . علاوه براین ، پنج شرکت مورد بررسی قرار گرفتند تا برنامه ریزی بهبود عملکرد مالی را با این رویکرد نشان دهند . این مطالعه خلا ء بین روشهای پیشرفته محاسبه نرم افزاری و مدلسازی عملی مالی در یک مجیط کسب وکار پویا را پر می کند .

چکیده لاتین

Financial modeling for the life insurance industry involves two main difficulties: (1) Selecting the minimal and critical variables for modeling while considering the impreciseness and interrelationships among the numerous attributes and (2) measuring plausible synergy effects among variables and dimensions that might cause undesirable biases for an evaluation model. To overcome these difficulties, this paper proposes a two-stage hybrid approach: Rough financial knowledge is retrieved first, and then the obtained core attributes are measured and synthesized using fuzzy-integral-based decision methods. The main innovation of this study is the use of rough knowledge retrieval procedures and fuzzy measures for exploring the synergy effects on financial performance. This approach is expected to support insurers to systematically improve their financial performance. A group of life insurance companies in Taiwan was analyzed, and the findings support the existence of interrelated synergy effects among the core criteria. In addition, five companies were examined to illustrate financial performance improvement planning with this approach. This study bridges the gap between advanced soft computing techniques and pragmatic financial modeling in a dynamic business environment.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI