مقالات ترجمه شده

بازنگری رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملکرد شرکتی: نقش میانجی جهت گیری بازار، استراتژی بازاریابی و قدرت سازمانی

عنوان فارسی

بازنگری رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملکرد شرکتی: نقش میانجی جهت گیری بازار، استراتژی بازاریابی و قدرت سازمانی


عنوان لاتین

Revisiting the relationship between marketing capabilities and firm performance: The moderating role of market orientation, marketing strategy and organisational power

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 4158
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 21
نام مجله Journal of Business Research
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این مطالعه دیدگاه های اصلی تئوری مزیت منابع (هانت و مورگان، 1995) را روی تحلیل خاص تعدیل کننده های روابط قابلیتی – عملکردی مانند جهت گیری بازار، استراتژی بازاریابی و قدرت سازمانی بسط داده است. با استفاده از معیارهای ارائه شده و نمونه منتخبی از شرکت های انگلیسی مربوط به داده های ورهوف و لیفلانگ (2009)، مطالعه ما فرضیه های جدیدی را برای بررسی این موضوع بررسی کرده که چگونه انواع مختلف قابلیت های بازاریابی در عملکرد شرکتی سهیم می گردند. کاربرد تئوری مزیت منابع مربوط به پیشرفت نظری در هر دو پیشینه بازاریابی و سازمانی عملکرد شرکتی و مکانیسم های مؤثر بر مزایای رقابتی می باشد.

چکیده لاتین

This study extends original insights of resource-advantage theory (Hunt & Morgan, 1995) to a specific analysisof the moderators of the capabilities–performance relationship such as market orientation, marketing strategy and organisational power. Using established measures and a representative sample of UK firms drawn from Verhoef and Leeflang's data (2009), our study tests new hypotheses to explain how different types of marketing capabilities contribute to firm performance. The application of resource-advantage theory advances theorising on both marketing and organisational antecedents of firmperformance and the causal mechanisms bywhich competitive advantage is generated.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI