مقالات ترجمه شده

آیا تغییرات در نسبت SG&A اطلاعات مختلفی در مورد تغییرات در درآمدهای آتی، بازنگریهای پیش بینیهای تحلیلگران و بازده سهام تحت شرایط مختلف را ارائه می دهد؟

عنوان فارسی

آیا تغییرات در نسبت SG&A اطلاعات مختلفی در مورد تغییرات در درآمدهای آتی، بازنگریهای پیش بینیهای تحلیلگران و بازده سهام تحت شرایط مختلف را ارائه می دهد؟


عنوان لاتین

Do changes in the SG&A ratio provide different information about changes in future earnings, analyst forecast revisions, and stock returns under different circumstances?

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 4155
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 28
نام مجله Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

در تجزیه تحلیل بنیادی، افزایش (کاهش) در نسبت هزینه های فروش، عمومی و اداری SG&A) ) هزینه به فروش (نسبت SG&A) به عنوان منفی (مثبت) در رابطه با عملکرد شرکت آینده درک می شود. اگرچه، این تفسیر بر تغییر کلی در نسبت SG&A تمرکز دارد و تغییرات زیربنایی در مولفه های نسبت (هزینه های فروش و SG&A) را نادیده می گیرد. اگر چه تحقیقات پیشین تغییرات نسبت SG&A را تحت برخی شرایط مختلف بررسی می کند، هیچ مطالعه ای وجود ندارد که همه شیوه هایی را که مدیران هزینه های واکنش به تغییرات در فروش را تنظیم می کنند، بررسی کند. بنابراین، من شش نمونه را نشان می دهد که نشان دهنده تمام ترکیبات ممکن تغییرات در فروشها، هزینه های SG&A و نسبت SG&A است و تست اینکه آیا تغییر در نسبت SG&A در مورد درآمدهای آینده، تجدید نظرهای پیش بینی تحلیلگر و بازده های سهام در این شرایط متفاوت، مفید هستند یا خیر. من متوجه شدم که تغییر در نسبت SG&A در چهار نمونه از شش نمونه من، اطلاعاتی در مورد تغییرات در درآمد آینده ارائه می دهند. همچنین دریافتم که تحلیل گران تمام اطلاعات موجود در سیگنال را در بازبینی های پیش بینی شده خود بکار نمی گیرند و در برخی موارد به نظر میرسد سرمایه گذاران این واقعیت را درک می کنند.

چکیده لاتین

In fundamental analysis, increases (decreases) in the ratio of selling, general and administrative (SG&A) costs to sales (SG&A ratio) are perceived as negative (positive) signals regarding future firm performance. However, this interpretation focuses on the overall change in the SG&A ratio and ignores the underlying changes in the components of the ratio (sales and SG&A costs). Although prior research examines the changes in the SG&A ratio under some different circumstances, there is no study that examines all theways thatmanagers adjust costs in reaction to changes in sales. Therefore, I create six subsamples representing all possible combinations of changes in sales, SG&Acosts, and the SG&Aratio and testwhether changes in the SG&A ratio are informative about future earnings, analyst forecast revisions, and stock returns under these different circumstances. I find that changes in the SG&A ratio in four ofmy six subsamples provide information about changes in future earnings. I also find that analysts do not impound all of the information contained in the signals into their forecast revisions and in some cases investors appear to understand this fact.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI