مقالات ترجمه شده

مسئولیت اجتماعی و وفاداری شرکت : تاثیر مداخله رضایت مشتری و اعتماد

عنوان فارسی

مسئولیت اجتماعی و وفاداری شرکت : تاثیر مداخله رضایت مشتری و اعتماد


عنوان لاتین

Corporate social responsibility and loyalty: Intervening influence of customer satisfaction and trust

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 4145
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 12
نام مجله Cogent Business & Management
نشریه Cogent
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این مطالعه به بررسی ارتباط بین رابطه ارزش و استانداردهای اخلاقی به عنوان عوامل تعیین کننده تعهد به فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) و وفاداری مشتری با اثر مداخله رضایت مشتری، اعتماد شرکت و اعتبار می پردازد. پرسشنامه های چند مرحله ای طراحی شدند و مدلسازی معادلات ساختاری نیز برای بررسی روابط بکار رفتند. نتایج به تصویر کلی فرایند نظری با ارتباط متوالی بین رابطه ارزش، استانداردهای اخلاقی، تعهد، اعتماد، رضایت، شهرت و وفاداری اشاره می کنند. تعهد به CSR تاثیر مثبتی بر وفاداری مشتری و اعتماد و رضایت مشتری و اعتماد شرکت و همچنین روابط آنها دارد. این مطالعه یک دیدگاه نظری است رضایت مشتری، اعتماد و اعتماد شرکت با عنوان عوامل مداخله شناخته شده در حالیکه از دیدگاه عملی، اعتماد مشتری مهم است زیرا به عنوان توجیهی براساس اخلاق درنظر گرفته می شود. بنابراین سازمانها باید اطلاعات اخلاقی و عملی را به درستی منتشر نمایند. این مطالعه در مفهوم پاکستان جدید است زیرا یک دیدگاه نظری در مفهوم فعلی و همچنین در روشهای CSR سازمانی است که منجر به رضایت مشتری، اعتماد و وفاداری می شود.

چکیده لاتین

This study investigated the relationship between value relevance and ethical standards as determinants of commitment to corporate social responsibility (CSR) activities and customer loyalty with the intervening effect of customer satisfaction, corporate reputation, and trust. Multidimensional questionnaires were designed and the structural equation modeling was applied to investigate relationships. Our results provided a general picture of the theoretical process by which the sequential relationship between value relevance, ethical standards, commitment, trust, satisfaction, reputation, and loyalty. The commitment to CSR is positively influencing customer loyalty and customer satisfaction, trust, and corporate reputation also intervened in their relationships. This study is theoretical contributing as identified customer satisfaction, trust, and corporate reputation as intervening factors, while from the practical point of view, customer trust is important because it is considered as justification based on morality . It is, therefore, important that organizations should properly disseminate practical and moral information. This is a novel study in Pakistani context because it is a theoretical contribution in existing literature as well as in organizational CSR practices leading to customer satisfaction, trust, and loyalty.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI