مقالات ترجمه شده

دوخت تصویر با ترکیب ثابتهای لحظه ای و ویژگیهای SIFT

عنوان فارسی

دوخت تصویر با ترکیب ثابتهای لحظه ای و ویژگیهای SIFT


عنوان لاتین

IMAGE STITCHING WITH COMBINED MOMENT INVARIANTS AND SIFT FEATURES

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 4113
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 11
نام مجله Procedia Computer Science
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

دوخت تصویر برای ترکیب تصاویر عکاسی متعدد از شبکه دوربین با میدان دید همپوشان برای ایجاد نمای پانورامیک استفاده می شود. با دوخت تصویر، دید وسیعتر می شود و مقدار اطلاعات با تعداد تصاویری که دوخت شده اند افزایش می یابد. از اینرو در روشهای موجود، کل تصاویر از نماهای مجاور منتج به افزایش پیچیدگی زمانی و محاسباتی می شود. در این مقاله، رویکردی برای دوخت تصویر با استفاده از ممانهای ثابت در ترکیب با ویژگیهای SIFT برای کاهش پیچیدگی زمانی و محاسباتی ارائه می شود. مشاهده می شود که تنها نسبت کوچکی از تصاویر نمای مجاور همپوشانی دارند. از اینرو، هدف روش پیشنهادی شناسایی کسر همپوشانی برای استخراج نقاط منطبق است. در بخش استنتاج شده، ویژگیهای SIFT (تبدیل ویژگی ثابت شیفت ) برای تعیین ویژگیهای منطبق استخراج می شود. این ثبت بر روی الگوریتم RANSAC (اجماع نمونه تصادفی ) انجام می شود و موزائیک خروجی نهایی با انحراف دادن تصاویر به دست می آید. رویکرد پیشنهادی منتج به کاهش زمان و محاسبات مورد نیاز در مقایسه با روشهای موجود می شود.

چکیده لاتین

Image stitching is used to combine multiple photographic images from camera network with overlapping field of view to produce panoramic view. With image stitching, the view is enlarged and the amount of information increases with the no. of images that are stitched. In the existing methods, the whole images from the adjacent views are considered thus leads to increase in both time and computational complexity. In this paper, an approach for image stitching using invariant moments combined with SIFT features is presented to reduce the time and computational complexity. It is observed that only a small portion of the adjacent view images are overlapped. Hence, the proposed method aims in detecting overlapping portion for extracting matching points. The overlapping regions are determined using gradient based dominant edge extraction and invariant moments. In the deduced region, the SIFT (Shift Invariant Feature Transform) features are extracted to determine the matching features. The registration is carried on with RANSAC (Random Sample Consensus) algorithm and final output mosaic is obtained by warping the images. The proposed approach results in reduced time and computational when compared to existing methods.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI