مقالات ترجمه شده

ارزشیابی عملکرد توسعه پایدار شرکت ها

عنوان فارسی

ارزشیابی عملکرد توسعه پایدار شرکت ها


عنوان لاتین

The Assessment of The Companies' Sustainable Development Performance

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 4098
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 12
نام مجله Procedia Economics and Finance
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

در حال حاضر، محتوای گزارشهای پایداری در شکل ها و واحدهایی ظاهر می شوند که تبدیل آنها به شرایط یکپارچه قابل مقایسه آسان نیست. طرح شاخص مرکب توسعه پایدار را ارتقا دادیم که عملکرد شرکت ها را به عنوان یک تابع زمانی ارزیابی می کند و ادغام شاخص های توسعه پایدار را به یک روش مناسب و مفیدتضمین می کند. انتظار می رود که مدل پیشنهادی پیشرفتی در ارزشیابی پایداری شرکت ها باشد. از روش شبیه سازی استفاده کردیم، و تاثیر هر شاخص بر پایداری جهانی شرکت با روش فرآیند سلسله مراتب تحلیلی مشخص گردید. مدل به روشی اطلاق می شود که در آن شاخص های اجتماعی، اقتصادی و محیطی می توانند به شاخص های فرعی و در انتها به یک شاخص جهانی عملکرد شرکت مرتبط باشند. نتایج مدل پیشنهادی نشان می دهد که به کار گیری آن در سطح شرکت عملی و آسان است، هر چند، باید توجه کرد که هیچ کدام از روش های بیان کمی چنین مفهوم پیچیده ای مثل توسعه پایدار نمی تواند بی نقص و کامل باشد. اشکال و نقص مدل این است که روشی که وزن (اهمیت) شاخص ها را مشخص می کند چندان دقیق و مستقیم نیست.

چکیده لاتین

At present, the content of sustainability reports tends to appear in forms and units that are not easy to convert in comparable unitary terms. We have advanced the design of a composite index of sustainable development that would evaluate the performance of the companies as a time function and that would ensure the integration of sustainable development indicators in a relevant and useful manner.The proposed model is wished to be an advance in the assessment of the sustainability of companies. We have used the simulation method, and the impact of every indicator on the global sustainability of the company was determined with the technique of analytic hierarchy process. The model refers to the fashion in which the environmental, economic and social indicators can be associated in sub-indexes and finally in a global index of the company's performance.The results of the proposed model show that it is feasible and easy to apply at company level, although, none of the ways to express quantitatively such a complex concept as sustainable development could not be perfect. The disadvantage of the model would be that the fashion the weights of the indicators are determined is not direct and precise.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI